The CTL Logistics purchasing team carries out purchasing procedures for the entire CTL Logistics Group.We are a trading partner, which guarantees its Suppliers attractive terms of cooperation, expecting in return delivery of the highest quality materials and services in accordance with the quality, quantity and timely specifications. We mainly organize our purchasing procedures through the EB2B purchasing platform.

Below you will find the contact details of the Purchasing Team and information on selected, currently ongoing procurement proceedings.

We encourage you to contact us and participate in our purchasing procedures.

Informacje ogólne
Nr ID (postępowania) 191560
Nazwa utylizacja 25 szt wycofanych z eksploatacji generatorów ELM
Zamawiający
Prowadzący IWONA GOSEK
Status postępowania Etap składania ofert
Etapy i terminy
Termin publikacji postępowania 2020-07-01 12:00:00
Termin rozpoczęcia procesu składania ofert 2020-07-01 12:30:00
Termin zakończenia procesu składania ofert 2020-07-20 08:00:00
Termin zakończenia zadawania pytań postępowania 2020-07-20 12:00:00
Termin przesyłania załączników 2020-07-20 12:00:00
Termin otwarcia oferty 2020-07-20 12:00:00
Informacje ogólne
Nr ID (postępowania) 191527
Nazwa sprzedaż złomowych części oraz podzespołów z lokomotyw elektrycznych oraz spalinowych.
Zamawiający
Prowadzący IWONA GOSEK
Status postępowania Etap składania ofert
Etapy i terminy
Termin publikacji postępowania 2020-07-01 09:00:00
Termin rozpoczęcia procesu składania ofert 2020-07-01 10:00:00
Termin zakończenia procesu składania ofert 2020-07-15 07:00:00
Termin zakończenia zadawania pytań postępowania 2020-07-15 12:00:00
Termin przesyłania załączników 2020-07-15 12:00:00
Termin otwarcia oferty 2020-07-15 12:30:00
Informacje ogólne
Nr ID (postępowania) 187609
Nazwa ZAPYTANIE OFERTOWE SPRZEDAŻ TABORU KOLEJOWEGO – WAGONÓW FALS
Zamawiający CTL Logistics Sp. z o.o.
Prowadzący ŁUKASZ TRELA
Status postępowania Etap składania ofert (runda 3)
Etapy i terminy
Termin publikacji postępowania 2020-06-08 13:00:00
Termin rozpoczęcia procesu składania ofert 2020-06-08 13:00:00
Termin zakończenia procesu składania ofert 2020-07-06 12:00:00
Termin przesyłania załączników 2020-07-06 12:00:00
Informacje ogólne
Nr ID (postępowania) 187195
Nazwa odbiór i utylizacja odpadu -zanieczyszczone czyściwo. Kod odpadu 15 02 02*
Zamawiający Grupa CTL Logistics
Prowadzący IWONA GOSEK
Status postępowania Zakończono etap licytacji
Etapy i terminy
Termin publikacji postępowania 2020-06-05 13:00:00
Termin rozpoczęcia procesu składania ofert 2020-06-05 14:00:00
Termin zakończenia procesu składania ofert 2020-06-12 10:15:00
Termin oceny warunków uczestnictwa 2018-08-12 05:53:00
Termin zakończenia zadawania pytań postępowania 2020-06-12 14:00:00
Termin przesyłania załączników 2020-06-12 14:00:00
Termin otwarcia oferty 2020-06-12 13:30:00


See our shopping platform

Contact

We encourage you to contact us and participate in our purchasing procedures.