• CTL MACZKI-BÓR S.A.

  Spółka koncentruje się na obsłudze logistycznej przemysłu ciężkiego w regionie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ze szczególnym uwzględnieniem branży górnictwa węgla kamiennego, energetyki zawodowej, hutnictwa i budownictwa.

  CTL Maczki-Bór ma bardzo szerokie kompetencje i doświadczenie w zakresie dostaw kolejowych produktów przemysłowych, technologicznego transportu kolejowego, kompleksowej obsługi bocznic kolejowych, serwisu lokomotyw i wagonów oraz zarządzania infrastrukturą kolejową. Spółka posiada również własną odkrywkową kopalnię pisaku kwarcowego i jest istotnym w regionie dostawcą tego kruszywa oraz oferuje usługę odbioru i zagospodarowania odpadów przemysłowych.

  Spółka posiada i zarządza własną infrastrukturą kolejową położoną w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym z dostępem do ogólnoeuropejskiej sieci kolejowej.

 • Posiadana infrastruktura zapewnia komunikację kolejową z największymi podmiotami przemysłowymi w regionie, w tym kopalniami węgla kamiennego, elektrowniami, hutami i innymi. Jest ona przeznaczona dla ruchu towarowego i na zasadach komercyjnych dostępna dla wszystkich licencjonowanych przewoźników kolejowych.

  Spółka jest certyfikowanym dostawcą usług posiadającym Zintegrowany Systemy Zarządzania ISO 9001:2009 i ISO 14001:2005.

   Zarząd

  Jarosław Król

  Prezes Zarządu CTL Maczki-Bór

  Grzegorz Bogacki

  Dyrektor Zarządzający CTL Maczki-Bór.

 • Historia

  Geneza firmy wiąże się bezpośrednio z powstaniem Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego, które od 1952 roku do 1991, stanowiło trzon logistyczny górnictwa węglowego w zakresie transportu kolejowego, spedycji i dostaw materiałów podsadzkowych oraz zagospodarowania odpadów pogórniczych. Decyzją ówczesnej władzy, przedsiębiorstwo państwowe PMPPW zostało podzielone na kilka niezależnych podmiotów gospodarczych, w tym również jako jeden z nich wydzielono obecną CTL Maczki-Bór.

  Od 1991 do 2001 roku firma funkcjonowała na rynku, jako Kopalnia Piasku Maczki-Bór Spółka z o.o., a po zakończonym w 2001 roku procesie prywatyzacji, została wprowadzona przez inwestora strategicznego w poczet firm Grupy CTL Logistics i przyjęła nazwę CTL Maczki-Bór Spółka z o.o.

  Przez wszystkie lata przemian gospodarczych w Polsce, firma rozwijała wizerunek przewoźnika i spedytora kolejowego, co w największym stopniu oddaje charakter świadczonych przez nią usług oraz pozwala wykorzystać bardzo bogate zaplecze kolejowe : zarówno własny tabor jak i infrastrukturę.

 • Warto w tym miejscu podkreślić, że szlaki kolejowe CTL Maczki-Bór rozłożone są praktycznie w całym Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, z dostępem do kopalń węgla kamiennego, hut i elektrowni oraz szlaków Polskich Linii Kolejowych.

  Wykorzystując dogodne położenie oraz posiadany potencjał, firma zbudowała rozwiązania logistyczne dla przemysłu, opierające się na łańcuchu dostaw paliw stałych do energetyki, odbiorze i zagospodarowaniu odpadów pogórniczych oraz odpadów poelektrownianych w wyrobiskach popiaskowych. Kompleksowość tych usług polega na pełnej korelacji tej działalności z transportem kolejowym i samochodowym.

 • Certyfikaty

  Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005.
  Pobierz PDF
  Certyfikat IQNet dla PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005 (Integrated Management System).
  Pobierz PDF
  Autoryzacja Bezpieczeństwa cz. A
  dla CTL Maczki-Bór S.A.
  Pobierz PDF
  Autoryzacja Bezpieczeństwa cz. B
  dla CTL Maczki-Bór S.A.
  Pobierz PDF

 •  

  Certyfikat Systemu Zarządzania Utrzymaniem Wagonów (ECM) dla CTL Maczki-Bór
  Pobierz PDF
  ISO 9001:2008 dla
  CTL Train Spółka z o.o.
  Pobierz PDF
  ISO 14001:2004 dla 
  CTL Train Spółka z o.o.
  Pobierz PDF
  Świadectwo Bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej Elektrowni Połaniec
  Pobierz PDF  
  Świadectwo Bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej
  KWK Mysłowice-Wesoła
  Pobierz PDF

 • Polityka Jakości, Środowiska i BHP CTL Maczki-Bór S.A.

 • Biuro obsługi klienta

   

  ul. Długa 90
  41-208 Sosnowiec
  tel:
  (32) 299 02 20
  fax:
  (32) 299 02 21
  tel kom.:
  668 317 517
  e-mail: