• SEGMENT GÓRNICZY

  segment górniczy "CTL Logistics od początku swojej działalności rozwija usługi dedykowane segmentowi górniczemu. Nasze doświadczenie zdobywaliśmy we współpracy z kluczowymi jego przedstawicielami. W efekcie Grupa CTL Logistics zbudowała kompleksową ofertę, w której skład wchodzi m.in.: transport węgla pomiędzy kopalniami a elektrowniami, transport materiałów podsadzkowych (piasku) dla górnictwa węgla kamiennego, transport i zagospodarowanie ubocznych produktów przemysłowych z górnictwa węgla kamiennego."

  Dyrektor Segmentu Górniczego CTL Logistics Sp. z o.o.
  kontakt do managera segmentu

 • Usługi dla firm z segmentu górniczego

   

  coal mine schema

  • Odbiór i zagospodarowanie odpadów pogórniczych z wydobycia i przeróbki węgla
  • Rekultywacja terenów zdegradowanych
  • Transport kolejowy i samochodowy
  • Sprzedaż i dystrybucja materiałów (piasek, uboczne produkty spalania, kruszywa i inne)
  • Zarządzanie obiektami unieszkodliwiania odpadów
  • Zarządzanie i obsługa bocznic kolejowych
  • Budowa i serwis infrastruktury kolejowej i drogowej
  • Składowanie i redystrybucja węgla
  • Roboty inżynieryjne sprzętem ciężkim (np. budowa wałów ochronnych, roboty niwelacyjne)
  • Obsługa spedycyjna i celna
  • Dzierżawa i obsługa serwisowa taboru kolejowego
  • Przewozy transgraniczne Polska – Europa Zachodnia, Polska – Wschód

 • Kontakt do managera segmentu górniczego

  Dyrektor segmentu górniczego

  Dyrektor segmentu górniczego

  CTL Logistics Sp. z o.o.

  tel:
  +48 602 302 655
  e-mail:

  Skontaktuj się