• CTL CHEMKOL SP. Z O.O.

  Firma koncentruje się na obsłudze logistycznej produktów i surowców chemicznych oraz kompleksowej obsłudze bocznic kolejowych przede wszystkim ZAK Spółka Akcyjna w Kędzierzynie Koźlu - jednego z największych w Polsce producentów z branży chemiczno-nawozowej.

  Bogata infrastruktura techniczna, jaką dysponuje firma CTL Chemkol Sp. z o.o., umożliwia oferowanie kompleksowych usług logistycznych i remontowych, czyszczenie taboru i zbiorników używanych do przewozu chemikaliów w tym materiałów niebezpiecznych. Spółka oferuje również usługi doradztwa technicznego i organizacyjnego w zakresie zarządzania prywatną infrastrukturą kolejową oraz świadczy usługi kompleksowego zarządzania bocznicami kolejowymi (np.: Silekol Sp. z o.o.; Whirlpool Polska S.A.).

  Spółka jest certyfikowanym dostawcą swoich usług posiadającym Systemy Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem ISO 9001:2009, SQAS Tankcleaning w obszarze myjni i cystern oraz SQAS RTC Workshop w obszarze warsztatów naprawczych cystern kolejowych.

 • Zarząd

  Zbigniew Kucytowski

  Prezes Zarządu

  Paweł Stępkowski

  Członek Zarządu

  CTL Chemkol Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie:

  • wynajmu wagonów towarowych
  • transportu kolejowego i spedycji (w tym obsługa bocznic kolejowych)
  • mycia i czyszczenia wagonów-cystern, autocystern oraz zbiorników kontenerowych
  • wykonania rewizji i przeglądów okresowych taboru kolejowego (m.in. cystern kolejowych, wagonów samowyładowczych serii „T’ i „F” oraz węglarek)

  • wykonania napraw bieżących i awaryjnych taboru kolejowego
  • wyjazdowego serwisu naprawczego wagonów kolejowych
  • wykonania prób ciśnieniowych i napraw dozorowych zbiorników cystern i autocystern będących pod nadzorem TDT, w tym przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych
  • usług spawalniczych, w tym spawanie aluminium
  • wykonania remontów oraz utrzymania infrastruktury torowej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym
  • wynajmu hal magazynowych na podłożu betonowym o powierzchni od 50 do 3400 z możliwością za i rozładowczą poprzez rampy kolejowe i samochodowe (możliwa obsługa wózkiem widłowym)
  • doradztwa w przedmiocie bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych koleją
  • pośrednictwa w transporcie drogowym rzeczy – spedycja samochodowa
  • doradztwa techniczne
  • bazowania wagonów kolejowych oraz wykonywania rozrządu i formowania składów wagonowych

 • Warsztat naprawczy wagonów towarowych i infrastruktury kolejowej świadczy usługi w zakresie:

  • napraw rewizyjnych, głównych i przeglądów okresowych wagonów kolejowych – cysterny, węglarki, fals-y, tds-y i inne,
  • napraw rewizyjnych zbiorników będących pod dozorem TDT – cysterny, autocysterny, zbiorniki hamulcowe i inne specjalnego przeznaczenia,
  • napraw bieżących i awaryjnych taboru kolejowego,
  • wyjazdowego serwisu do napraw bieżących i awaryjnych wagonów kolejowych,
  • prac ślusarskich i spawalniczych,
  • remontów kapitalnych, napraw awaryjnych i utrzymania bieżącego infrastruktury torowej,
  • napraw i utrzymania bieżącego urządzeń strefowania ruchem kolejowym
  • przeglądów infrastruktury torowej,
  • napraw bieżących i przeglądów kontrolnych lokomotyw spalinowych

 • Oczyszczalnia cystern świadczy usługi w zakresie:

  • mycia i czyszczenia autocystern i cystern kolejowych (wewnętrzne i zewnętrzne) po przewozie chemii przemysłowej (z wyłączeniem klas 1 i 7) oraz artykułach spożywczych
  • mycia i czyszczenia wagonów samowyładowczych serii „T” i „F” oraz węglarek
  • mycia i czyszczenia zbiorników 1000L i innych zbiorników małolitrażowych
  • pasywacji (bejcowania) zbiorników
  • mycia, regeneracji, recyklingu, skupu i sprzedaży paletopojemników, beczek i innych opakowań z tworzyw PE i PP
  • mycia i sprzątania ciągników siodłowych (w tym mycie silników)
  • mycia zewnętrznego i wewnętrznego silosów, oplandekowanych naczep i innych środków transportu

  Wydajemy świadectwa sprawności technicznej wagonów. Posiadamy zaplecze techniczne wyposażone w specjalistyczne urządzenia stosowane przy naprawach okresowych taboru kolejowego. Nasze technologie są zgodne z obowiązującymi przepisami.

 • W trakcie wykonywania usługi oferujemy kierowcom możliwość skorzystania z:

  • węzła sanitarnego (z prysznicem włącznie)
  • pomieszczenia przystosowanego do przygotowania i spożycia ciepłego posiłku
  • odpoczynku przy telewizorze i aktualnej prasie

  Wydajemy ECD (European Cleaning Document – Europejski Dokument Mycia)

  Wystawiamy karty przekazania odpadów

  CTL Chemkol Sp. z o.o. jest certyfikowanym przez Urząd Transportu Kolejowego – Podmiotem Odpowiedzialnym za Utrzymanie (Entity in Charge of Maintenance - ECM), zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE)  nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe. Zakres certyfikatu ECM obejmuje wszystkie cztery funkcje utrzymania – w tym funkcję czwartą – przeprowadzenie utrzymania.

 •  
  CTL Chemkol Sp. z o.o
  ul. Mostowa 30F
  47-223 Kędzierzyn – Koźle
  tel:
  fax:
  e-mail:
  (77) 481 27 57
  (77) 481 32 49
  chemkol@ctl.pl
   
  NIP: 749-18-79-582
  CTL Chemkol - myjnia cystern 
  ul. Mostowa 30F
  47-223 Kędzierzyn – Koźle
  tel:
  mob.:

  (77) 481 28 90
  (48) 662 282 216

   

  REGON: 531656784
  KRS: 0000028727
  Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego
  Kapitał zakładowy:
  4.000.000.00 PLN

   

  Skontaktuj się