• OBSŁUGA BOCZNIC KOLEJOWYCH I TERMINALI

  Grupa CTL Logistics oferuje usługi kompleksowego zarządzania bocznicami kolejowymi oraz obsługę ruchu manewrowego dla firm przemysłowych i operatorów logistycznych. Usługi te świadczone są przez wyspecjalizowane spółki należące do Grupy CTL.

  Najistotniejsze korzyści dla naszych klientów wynikające ze współpracy z CTL Logistics w tym zakresie to: przejęcie zasobów bocznicowych klienta i zarządzanie przez doświadczonych specjalistów; możliwość koncentracji klienta na własnej działalności podstawowej; obniżenie kosztów funkcjonowania bocznicy; przejęcie wszystkich czynności związanych z utrzymaniem taboru, infrastruktury oraz spraw formalno-prawnych związanych z funkcjonowaniem bocznicy i spedycji towarów.

 • Zakres obsługi bocznicowej

  Czynności techniczno-ruchowe

  • Przyjmowanie pod względem technicznym i handlowym wagonów zamawianych przez zleceniodawcę;
  • Oględziny techniczne taboru kolejowego, wyłączanie ze składów wagonów niesprawnych technicznie;
  • Naprawy bieżące i rewizje taboru kolejowego;
  • Obsługa posterunków ruchu i prowadzenie ruchu kolejowego na bocznicy;
  • Wykonywanie prac manewrowych na bocznicach, przetaczanie wagonów w celu wykonywania czynności rozładunkowych i załadunkowych, zestawianie i formowanie pociągów;
  • Kompleksowe utrzymanie infrastruktury kolejowej;
  • Przeładunki;
  • Spedycja.

  Czynności organizacyjno-prawne

  • Opracowanie i aktualizacja regulaminów pracy transportu kolejowego na bocznicy jak również dokumentacji dotyczącej przejazdów kolejowych.
  • Założenie i prowadzenie rejestru pojazdów kolejowych;
  • Działania związane z uzyskaniem świadectw dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych, budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego;
  • Opracowanie przepisów wewnętrznych, określających warunki techniczne oraz zasady i wymagania związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych opracowanie dokumentacja systemu utrzymania pojazdów kolejowych;
  • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji pozwalającej na uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej;
  • Organizacja i przeprowadzanie pouczeń okresowych, kursów kwalifikacyjnych, egzaminów okresowych, kwalifikacyjnych i weryfikacyjnych;
  • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych.

 • bocznice map

 • Kontakt usługi obsługa bocznic kolejowych i terminali

   

  Kucytowski Zbigniew

  Dyrektor ds. Bocznic

  CTL Logistics Sp. z o.o.

   

  tel. kom:
  602579234
  e-mail:

  Skontaktuj się