Aktualności

Kontakt

CTL Logistics Sp. z o.o.
Michał Fortuński
Kierownik Działu Marketingu

tel.:
(32) 239 40 74
tel kom.:
668 278 832
Skontaktuj się
Agencja PR
Ewa Nowaczyk-Przybylak
tel kom.:
790 757 379
Skontaktuj się
CTL Logistics zaprasza do składania oferty na zakup i dostawę 750 używanych wagonów serii Eaos

W związku ze stałym rozwojem Grupy CTL Logistics, w ramach prowadzonego postępowania spółka CTL Logistics zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę 750 używanych wagonów serii Eaos wg poniższej specyfikacji technicznej :

 • wagony używane sprawne techniczne – aktualne świadectwo sprawności technicznej
 • przypisane do komunikacji RIV lub TSI lub kod 83 umożliwiającym ruch do krajów ościennych lub 84 bez TSI z rozszerzeniem na kraje ościenne
 • wagon na wózkach Y 25 ( 25 Tn lub 26 Tn )
 • system hamulcowy : Oerlikon O-GP lub Knorr KE lub Wabtec MH
 • podanie daty ostatniej naprawy na poziomie P4 lub P5 wraz z miejscem jej wykonania
 • maksymalna prędkość 100 km/h w stanie próżnym i ładownym
 • zestawy kołowe monoblokowe ( minimalna średnica po rewizji zestawu kołowego 880 mm)
 • aktualne DSU na posiadane wagonu oraz świadectwa zgodności z typem
 • dostawy w trakcie roku 2017

Oferty w formie elektronicznej należy składać w terminie do 31 stycznia 2017 w jeden z następujących sposobów:

 1. w formie elektronicznej na adres mailowy michal.kolodziejczyk@ctl.pl, lub
 2. pocztą na adres Michał Kołodziejczyk, CTL Logistics Sp. z o.o., Aleja Roździeńskiego 190B, 40-203 Katowice, lub
 3. osobiście w recepcji siedziby spółki CTL Logistics Sp. z o.o., Aleja Roździeńskiego 190B, 40-203 Katowice.

Niezależnie od formy oferty prosimy tytułować „Oferta na dostawę wagonów dla Grupy CTL Logistics”.

W przypadku składania ofert pocztą lub osobiście, prosimy aby oferty były dostarczone w kopertach zabezpieczonych przed możliwością ich otwarcia. Nie dopuszczamy również rozpatrywania kopert z ofertą napisami lub symbolami identyfikującymi Oferenta.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Michał Kołodziejczyk, Dyrektor ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw

tel. +49 664 966 505

email: michal.kolodziejczyk@ctl.pl

Uwagi do postępowania:

 1. Organizator dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na zakup i dostawy wyspecyfikowanych wagonów.
 2. Organizator zastrzega sobie również możliwość:
  • zmiany warunków postępowania,
  • zmiany terminów poszczególnych etapów postępowania,
  • zmienienia przedmiotów i parametrów w tym szacunkowych ilości zamówienia,
  • wyłonienia zwycięzcy postępowania wg. własnych kryteriów,
  • niepodjęcia współpracy z oferentami,
  • unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Organizator wyklucza roszczenia oferentów związane z niniejszym postępowaniem ofertowym.


Powrót do aktualności