Projekty ESG

Kontakt

CTL Logistics Sp. z o.o.
Michał Fortuński
Kierownik Działu Marketingu

tel.:
(32) 239 40 74
tel kom.:
668 278 832
Skontaktuj się
Przegląd Ekologiczny CTL Maczki-Bór

Firma ERM Polska wykonała dla CTL Maczki-Bór „Przegląd Ekologiczny”, który został w październiku 2008 roku złożony na ręce Marszałka Województwa Śląskiego w celu prezentacji oddziaływania na środowisko w związku z prowadzoną działalnością górniczą oraz rekultywacją wyrobisk po wydobyciu piasku. W zakresie Przeglądu Ekologicznego wykonano kompleksowe analizy koncesji, pozwoleń, wyników badań i innych kluczowych aktów administracyjnych, w oparciu o które realizowana jest bieżąca działalność firmy. W trakcie realizacji przeglądu zostały zbadane także wszystkie konteksty potencjalnie negatywnego oddziaływania na środowisko - kierowane do firmy ze strony osób lub organizacji zewnętrznych.

Przegląd Ekologiczny należy do najbardziej kompleksowych form kontroli oddziaływania firmy na środowisko. Jego zakres i szczegółowość w podejściu daje kompletny obraz i pewność w tak ważnej dla nas kwestii jaką jest wiedza o wpływie działalności lub jej elementów na środowisko naturalne. Tym bardziej warto przytoczyć najważniejsze wnioski końcowe z przeprowadzonego w CTL Maczki-Bór przeglądu ekologicznego:

„dokonany przegląd ekologiczny wykazał, że dotychczasowe działania w ramach uzyskanych decyzji administracyjnych polegające na eksploatowaniu obiektu do odzysku odpadów do rekultywacji niekorzystnie przekształconego terenu zakładu Maczki-Bór „Wschód” i „Zachód” prowadzone są prawidłowo z punktu widzenia ochrony wód podziemnych i wód powierzchniowych”.

„dodatkowo, po przeprowadzeniu szczegółowych analiz prawnych należy stwierdzić, że działalność Spółki CTL Maczki-Bór będącą przedmiotem przeglądu ekologicznego jest prowadzona w oparciu i w granicach obowiązującego prawa”.Powrót do ESG