Projekty ESG

Kontakt

CTL Logistics Sp. z o.o.
Michał Fortuński
Kierownik Działu Marketingu

tel.:
(32) 239 40 74
tel kom.:
668 278 832
Skontaktuj się
System Zarządzania Bezpieczeństwem

Dnia 20 lutego 2009r., decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), Spółka CTL Maczki-Bór uzyskała zatwierdzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety Management System – SMS).

Uzyskanie decyzji zatwierdzającej SMS jest wymogiem narzuconym przez Ustawę o Transporcie Kolejowym i rozporządzenia wykonawcze. Nasza decyzja nosiła nr TTN-0211-A-01/09. Byliśmy więc pierwszym zarządcą infrastruktury kolejowej w Polsce, którego System Zarządzania Bezpieczeństwem uzyskał aprobatę UTK - urzędu regulującego i kontrolującego rynek kolejowy w Polsce.

Wydanie decyzji aprobującej SMS pozwoliło nam również jako pierwszym w Polsce złożyć wniosek na uzyskanie Autoryzacji Bezpieczeństwa - dokumentu zastępującego do wtedy obowiązujące Świadectwa Bezpieczeństwa, a będącego elementem koniecznym do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu i udostępnianiu infrastruktury kolejowej. Również ten wniosek, związany z Autoryzacją Bezpieczeństwa, złożyliśmy jako pierwsi w marcu 2009 roku.Powrót do ESG