Projekty ESG

Kontakt

CTL Logistics Sp. z o.o.
Michał Fortuński
Kierownik Działu Marketingu

tel.:
(32) 239 40 74
tel kom.:
668 278 832
Skontaktuj się
Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

W dniach 1 - 3 lipca 2010 w CTL Maczki-Bór został przeprowadzony Audyt odnowy certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg. normPN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005.

Jego konieczność , wynikała z upływu terminu ważności posiadanego przez firmę certyfikatu.

Do przeprowadzenia odnowy certyfikatu została wybrana jednostka Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A z Warszawy, która dokonała również pierwszej certyfikacji w 2007 roku.

W następstwie tego, w dniu 20 lipca 2010 Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., zaopiniował pozytywnie wynik przeprowadzonego auditu.

Jednostka certyfikująca PCBiC S.A., na podstawie pozytywnego stwierdzenia zgodności systemu zarządzania z wymaganiami normPN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005, podjęło decyzję o odnowieniu certyfikatu na zgodność z wymogami w/w norm na kolejne 3 lata.

W czasie przeprowadzonego auditu pozytywnie oceniono, kierunki strategii i rozwoju firmy, wprowadzanie metod i narzędzi do zarządzania (Powołanie Centrum Zarządzania Produkcją i w jego ramach Centrum Analiz), działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego oraz poprawy warunków pracy pracowników oraz profesjonalną analizę poziomu zadowolenia odbiorców produktów i usług. Na szczególną uwagę zasługuje wystawiona wzorowa ocena, prowadzonego nadzoru nad procesem produkcji na Bocznicy Połaniec.

Kolejny audit nadzoru, który przeprowadzi jednostka certyfikująca, przewidziany jest na czerwiec 2011 roku.Powrót do ESG