Projekty ESG

Kontakt

CTL Logistics Sp. z o.o.
Michał Fortuński
Kierownik Działu Marketingu

tel.:
(32) 239 40 74
tel kom.:
668 278 832
Skontaktuj się
XVII Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Popioły z Energetyki 2010"

W dniach 24-26 października 2010 w Warszawie odbyła się XVII Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Popioły z Energetyki - Uzdatnianie popiołów z energetyki" organizowana przez Stowarzyszenie Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania. W konferencji, jak co roku, uczestniczyli przedstawiciele CTL Maczki-Bór, a nasza firma była jednym z głównych partnerów  organizatora tego wydarzenia.

Tegoroczna konferencja koncentrowała się na technologiach poprawy własności popiołów oraz przetwarzaniu ich w produkty. Coraz częściej UPS ’y znajdują bowiem praktyczne zastosowania jako komponenty mieszanek drogowych, gruntów antropogenicznych, ulepszaczy glebowych, kruszyw sztucznych i innych. Zaproszeni goście z Polski, Rosji, RPA, Grecji, USA i Czech przedstawili swoje doświadczenia, zaprezentowali nowości naukowe, przykłady skutecznych wdrożeń oraz praktykę przemysłową. Obok przedstawicieli poszczególnych państw swoje wystąpienie miał także przedstawiciel stowarzyszenia ECOBA prezentujący zagadnienia jakości popiołów w Europie i ich priorytetowych zastosowań.

Konferencję otworzył profesor Richard Kruger prezentując przegląd technologii uzdatniania UPS na świecie. Goście z USA przedstawili technologie separacji i dopalania węgla w popiele, a eksperci z UE technologie hydratacji i separacji. Nauka Polska zaprezentowała natomiast najnowsze wyniki badań na gruncie polskim, a praktycy przedstawili realizowane wdrożenia w zakresie nowych technologii prowadzących do rozszerzania oferty rynkowej produktów na bazie UPS.

Patronat honorowy konferencji objęli Minister Gospodarki oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Stowarzyszenie Polska Unia UPS działa nieprzerwanie od 1998 roku, najpierw jako Unia Przedsiębiorstw UPS, a od kwietnia 2003 roku jako stowarzyszenie. Do Stowarzyszenia PU UPS należą Członkowie Zwyczajni - osoby fizyczne oraz Członkowie Wspierający - elektrownie, elektrociepłownie, firmy zagospodarowujące odpady z energetyki, instytuty naukowe i laboratoria badawcze w tym także CTL Maczki-Bór Spółka Akcyjna.

Stowarzyszenie PU UPS jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Zagospodarowania Produktów z Energetyki (ECOBA) co umożliwia bieżące monitorowanie zachodzących zmian w zakresie ubocznych produktów spalania w Europie, współpracuje także z Amerykańskim Stowarzyszeniem Producentów Popiołu z Węgla Kamiennego (ACAA).Powrót do ESG