Projekty ESG

Kontakt

CTL Logistics Sp. z o.o.
Michał Fortuński
Kierownik Działu Marketingu

tel.:
(32) 239 40 74
tel kom.:
668 278 832
Skontaktuj się
Modernizacja stanowiska zraszania wagonów

Na przełomie grudnia i stycznia 2011 roku uruchomiliśmy w CTL Maczki-Bór zmodernizowane stanowisko zraszania wagonów. Jest to efekt projektu realizowanego przez Dział Napraw i Utrzymania Pojazdów Kolejowych od września ubiegłego roku, choć przygotowania do uruchomienia projektu i związane z tym spotkania Zespołu Projektowego zaczęły się już pod koniec roku 2009.

Projekt zakładał następujące zadania główne:

1.Zastosowanie nowego zbiornika, w którym znajdować się będzie preparat do zraszania wagonów- „Carbosil G”.
2.Przeprowadzenie remediacji gruntu przy stanowisku zraszania wagonów.
3.Stworzenie systemu zraszania wagonów, który będzie uwzględniał przerwy miedzy wagonami (zmniejszenie ilości środka do zraszania wagonów, który przedostaje się do gleby) jak również umożliwi płynny przejazd składu bez konieczności zatrzymywania się w procesie zraszania wagonów.

Istotnym elementem, który wsparł działania Zespołu Projektowego, były informacje przekazywane nam przez mieszkańców ulicy Długiej podczas realizowanych w ramach Programu Odpowiedzialności Ekologicznej w Kontekście Społecznym spotkań z przedstawicielami lokalnej społeczności. Mieszkańcy uskarżali się na zapach obecny na terenie otaczającym stanowisko zraszania. Warto dodać, że zapach ten był efektem stosowania w przeszłości trudniejszych dla środowiska preparatów co podyktowane było wyłącznie istniejącymi wówczas warunkami technologicznymi i rynkowymi.

W ramach projektu, Dział Napraw i Utrzymania Pojazdów Kolejowych zaproponował zmianę procesu zraszania z ręcznego na automatyczny, co w parze z w pełni biodegradowalnym preparatem „Carbosil G“ w znacznym stopniu ograniczyło negatywne oddziaływanie na otoczenie firmy procesu zraszania wagonów. Nowy zautomatyzowany system oparty jest na fotokomórkach i elektrozaworach, które uwzględniają przerwy między wagonami redukując tym samym ilość preparatu wnikającego w glebę.

Stary zbiornik na preparat został zastąpiony nowym, stalowym zbiornikiem naziemnym. Bramki z dyszami umieszczone są znacznie wyżej niż poprzednio, co umożliwia bezkolizyjny przejazd, bez konieczności zatrzymania składu i ingerencji pracownika. Konstrukcja w całości została wykonana i zainstalowana przez naszych fachowców z Działu Napraw i Utrzymania, co przy nierównym terenie w wybranej lokalizacji nie było łatwym zadaniem.

Dla uzyskania maksymalnej wydajności nowej instalacji, a co za tym idzie zminimalizowania negatywnego oddziaływania jej na środowisko, ważne jest przestrzeganie kilku istotnych zasad. Stanowisko zraszania wagonów uruchamia dyżurny ruchu stacji Bór Górny. Po włączeniu przez niego, system ze względów bezpieczeństwa ma 1,5 min. na wykrycie ruchu. Po tym czasie urządzenia zraszające odłączają się automatycznie i dyżurny musi ponownie je włączyć. Prędkość maksymalna z jaką należy przeprowadzić skład pod bramkami to 5 km/h.Powrót do ESG