Projekty ESG

Kontakt

CTL Logistics Sp. z o.o.
Michał Fortuński
Kierownik Działu Marketingu

tel.:
(32) 239 40 74
tel kom.:
668 278 832
Skontaktuj się
Przegląd Ekologiczny - II etap

Do kluczowych działań z obszaru ochrony środowiska w roku 2010 zaliczyć należy rozpoczęcie prac nad II etapem Przeglądu Ekologicznego dotyczącego prognozy wpływu prowadzonej działalności rekultywacyjnej CTL Maczki-Bór S.A. na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem wód podziemnych po zakończeniu sztucznego odwadniania odkrywki. Zachęceni powodzeniem I etapu przeglądu ekologicznego, oceniającego pozytywnie bieżący wpływ działalności rekultywacyjnej CTL MB na środowisko, do pracy nad II etapem przedmiotowego przeglądu zaprosiliśmy wybitnych specjalistów m.in. z dziedziny odpadów, geologii, hydrogeologii oraz prawa ochrony środowiska, reprezentujących cenione jednostki naukowo-badawcze, tworząc niepowtarzalny, interdyscyplinarny zespół fachowców. Z punktu widzenia środowiskowego przedmiotowy przegląd ma za zadanie przede wszystkim odpowiedzieć na nurtujące pytania ekologów co do przyszłościowego wpływu na środowisko (w perspektywie najbliższych 20 lat) docelowego sposobu zagospodarowania rekultywowanych wyrobisk popiaskowych. Jesteśmy przekonani, że wyniki II etapu przeglądu, które poznamy do końca 2011 roku, pozwolą firmie CTL Maczki-Bór S.A. na stabilne prowadzenie i rozwój biznesu zagospodarowania odpadów w ramach rekultywacji wyrobisk popiaskowych.Powrót do ESG