Projekty ESG

Kontakt

CTL Logistics Sp. z o.o.
Michał Fortuński
Kierownik Działu Marketingu

tel.:
(32) 239 40 74
tel kom.:
668 278 832
Skontaktuj się
Nowy Plan ruchu ZG „Maczki-Bór”

W dniu 23 grudnia 2010 roku w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach nastąpiło oficjalne przekazanie przez Dyrektora OUG w Katowicach Pana mgr inż. Jerzego Kolasę Przedstawicielowi CTL Maczki-Bór S.A. zatwierdzonych planów ruchu zakładu górniczego tj. Planu ruchu Zakładu Górniczego „Maczki-Bór” na okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2015r. oraz Planu ruchu likwidacji oznaczonej części Zakładu Górniczego „Maczki-Bór” na okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2015 roku.

Co to takiego plan ruchu? Otóż, plan ruchu jest podstawowym dokumentem warunkującym prowadzenie ruchu zakładu górniczego, wymaganym art. 63 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2005.228.1947., z późn. zm.). Plan ruchu zwany jest też niekiedy przepisem zakładowym, zawierającym postanowienia regulujące zasady bezpieczeństwa ogólnego, bezpieczeństwa ludzi, zagrożenia pożarowego oraz regulującym zagadnienia szczegółowe związane z prowadzeniem.

Ustalenia planu ruchu nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Plan ruchu musi być bezwzględnie respektowany przy prowadzeniu robót górniczych, a odpowiedzialność za to ponosi kierownik ruchu zakładu górniczego oraz osoby kierownictwa i dozoru ruchu, każdy w swoim zakresie działania. Zgodność prowadzenia robót górniczych z ustaleniami planu ruchu jest z kolei przedmiotem kontroli właściwego urzędu nadzoru górniczego, w Naszym przypadku Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.Powrót do ESG