Projekty ESG

Kontakt

CTL Logistics Sp. z o.o.
Michał Fortuński
Kierownik Działu Marketingu

tel.:
(32) 239 40 74
tel kom.:
668 278 832
Skontaktuj się
Nowa kwatera składowiska odpadów komunalnych w Sosnowcu

10 maja 2011 roku na terenie Miejskiego Zakładu Składowiska Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu uroczyście rozpoczęto roboty związane z budową nowej kwatery składowiska odpadów komunalnych. 

"Budowa składowiska odpadów kwatera II etap II", jak dokładnie nazywa się ten projekt, realizowana jest przez wyłonione w drodze przetargu konsorcjum firm w składzie: HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie koło Poznania oraz CTL MACZKI-BÓR S.A.. Prace budowlane zakończą się w 2012 roku.

Żywotność nowej kwatery o  pojemności 510 000m3 przewiduje się  na co najmniej 9-11 lat. W kwaterze będą deponowane odpady inne niż niebezpieczne i obojętne, przetworzone  i unieszkodliwione w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Budowana kwatera spełniać będzie wszystkie wynikające z prawa kryteria jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów a przyjęte w dokumentacji projektowej rozwiązania technologiczne, uwzględniające najnowsze osiągnięcia techniki nie będą powodować zagrożeń dla ludzi i środowiska, zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji składowiska.Powrót do ESG