Projekty ESG

Kontakt

CTL Logistics Sp. z o.o.
Michał Fortuński
Kierownik Działu Marketingu

tel.:
(32) 239 40 74
tel kom.:
668 278 832
Skontaktuj się
XVIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Popioły z Energetyki".

W dniach 19-21 października 2011 roku w Zakopanem odbyła się XVIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Popioły z Energetyki" organizowana przez Stowarzyszenie Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania. W konferencji, jak co roku, uczestniczyli przedstawiciele CTL Maczki-Bór S.A. a nasza firma była jednym z głównych partnerów  organizatora tego wydarzenia obok takich firm jak Vanttenfall, Epo, UTEX, Renevis i Ekotech.

Tradycyjnie w trakcie konferencji zaproszeni prelegenci zaprezentowali najistotniejsze zagadnienia dotyczące ubocznych produktów spalania zarówno w kraju jak i na świecie. Między innymi przedstawiono podsumowanie działań naukowców i praktyków z USA czy omówiono szanse i zagrożenia dla gospodarki UPS w Polsce. Przedstawiono także działalność Polskiej Platformy Popiołowej jako projektu jednoczącego wysiłki energetyki, administracji rządowej i nauki na rzecz wprowadzenia dobrego prawa i praktyki gospodarczej w tym obszarze. Platforma ta dąży do tego aby wyniki badań nad popiołami w systemie REACH zostały dostrzeżone przez Ministerstwo Ochrony Środowiska jako najwyższy standard badań środowiskowych oraz aby zostały uwzględnione w przygotowywanej nowej ustawie odpadowej. Ponad to na konferencji przedstawiono wyniki badań nad nowymi technologiami zagospodarowania UPS, najnowsze wyniki badań w obszarze selektywnego odbioru i separacji ziarnowej popiołów oraz wykorzystania popiołów fluidalnych do granulowania mułów powęglowych. Eksperci przedstawili także opis technologii wykorzystania sorbentów z popiołów lotnych w doczyszczaniu spalin oraz udziału UPS w likwidacji powierzchniowych szkód górniczych.

Patronat honorowy nad konferencją objęli Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Stowarzyszenie Polska Unia UPS działa nieprzerwanie od 1998 roku, najpierw jako Unia Przedsiębiorstw UPS, a od kwietnia 2003 roku jako stowarzyszenie. Do Stowarzyszenia PU UPS należą Członkowie Zwyczajni - osoby fizyczne oraz Członkowie Wspierający - elektrownie, elektrociepłownie, firmy zagospodarowujące odpady z energetyki, instytuty naukowe i laboratoria badawcze w tym także od 2006 roku CTL Maczki-Bór.

Głównym celem Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania (PU UPS) jest reprezentowanie interesów polskich producentów z energetyki i firm zagospodarowujących UPS oraz:

- pomoc jego Członkom w promowaniu gospodarczego wykorzystania UPS, w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska naturalnego oraz działanie na rzecz wzrostu świadomości i akceptacji społecznej w tym zakresie,

- kreowanie nowych i wspieranie istniejących programów badawczych, edukacyjnych oraz informacyjnych w zakresie zagospodarowania UPS i innych odpadów masowych, w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska naturalnego,

- działanie na rzecz ustanowienia jak również rozwoju podstaw prawnych w zakresie zagospodarowania UPS i innych odpadów masowych,

- przyczynianie się do rozwoju gospodarczego swoich Członków poprzez wspieranie ich inicjatyw gospodarczych oraz promowanie wśród nich nowoczesnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych.

Stowarzyszenie PU UPS jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Zagospodarowania Produktów z Energetyki (ECOBA) co umożliwia bieżące monitorowanie zachodzących zmian w zakresie ubocznych produktów spalania w Europie, współpracuje także z Amerykańskim Stowarzyszeniem Producentów Popiołu z Węgla Kamiennego (ACAA).Powrót do ESG