Projekty ESG

Kontakt

CTL Logistics Sp. z o.o.
Michał Fortuński
Kierownik Działu Marketingu

tel.:
(32) 239 40 74
tel kom.:
668 278 832
Skontaktuj się
CTL Maczki Bór S.A. wdraża System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Firma CTL Maczki-Bór S.A. chcąc potwierdzić wagę jaką przykłada do bezpieczeństwa i higieny pracy w swojej działalności oraz sprostać rosnącym wymaganiom klientów, zdecydowała się wdrożyć i certyfikować System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, zgodnie ze standardem i wymogiem normy PN-N-18001. Proces  ten będzie realizowany w dwóch etapach.

W pierwszym etapie tzw. wdrożeniowym, przy współudziale doradcy zewnętrznego, zostanie przeprowadzony Audyt wstępny, którego celem będzie zapoznanie się z sytuacją panującą w firmie w chwili przystępowania do wdrażania i określenie w jakim stopniu obecnie firma spełnia wymagania prawa BHP.

W zależności od wyników Audytu wstępnego, dalsze prace polegać będą na:

- dostosowaniu dokumentacji systemowej zarówno do wymagań normy PN-N-18001 jak również integracji z obecnymi systemami ISO 9001 i ISO 14001,

- dokonaniu zmian organizacyjnych niezbędnych dla efektywnego funkcjonowania Systemu Zarządzania BHP  w zakresie podziału odpowiedzialności i uprawnień, jeśli zajdzie taka konieczność,

- weryfikacji prowadzonej analizy i oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskachpracy,

- ustaleniu celów i zadań BHP oraz zdefiniowaniu zadań i programów ich realizacji.

Przeprowadzenie Audytu wstępnego planowane jest już w połowie kwietnia 2013 roku.

Drugim Etapem  będzie już sam proces certyfikacji przeprowadzany przez zewnętrzną Jednostkę Certyfikującą.  Proces certyfikacji podzielony będzie na dwie części. Początkowo Audytorzy Zewnętrzni ocenią czy spełniamy wymogi certyfikacyjne, a następnie w późniejszym terminie, łącznie z procesem odnowienia certyfikatów systemów zarządzania jakością i środowiskiem, nastąpi certyfikacja systemu BHP.Powrót do ESG