Projekty ESG

Kontakt

CTL Logistics Sp. z o.o.
Michał Fortuński
Kierownik Działu Marketingu

tel.:
(32) 239 40 74
tel kom.:
668 278 832
Skontaktuj się
CTL Logistics Sp. z o.o. wdraża System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

W dniu 13 listopada 2014 roku, Zarząd CTL Logistics Sp. z o.o., przyjął Uchwałę o rozpoczęciu wdrożenia w CTL Logistics Sp. z o.o. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, wg norm PN-N-18001 i OHSAS 18001.

CTL Logistics Sp. z o.o. będzie jedną z dwóch spółek w Grupie CTL, która wdraża system o dodatkowo wymagania normy OHSAS 18001, głównie ze względu na współpracę z klientami zagranicznymi.

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania organizacji. Wdrożenie i certyfikacja systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z OHSAS 18001:2007 i PN-N-18001 stanowi część kompleksowej strategii zarządzania czynnikami ryzyka w celu dostosowania się do zmian legislacyjnych i dbania o bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy.

Wdrożenie systemów:

- umożliwi kontrolowanie, przewidywanie i minimalizowanie ryzyka, zagrożeń i wypadków w miejscu pracy,

- przyczyni się do wykonania pełniejszej analizy przyczyn występujących przypadków,

- zapewni zgodność z przepisami prawa i zwiększy efektywność działań,

- promuje bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, oferując strukturę, w której organizacja może spójnie określać i kontrolować zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa i zmniejszać prawdopodobieństwo wypadków, co sprzyja dostosowaniu się do obowiązujących przepisów i podniesieniu ogólnej wydajności.

Potwierdzeniem wdrożenia powinna być docelowa certyfikacja systemu, która przewidywana jest w IV kwartale 2015 roku i połączona będzie z odnowieniem wygasających w tym samym okresie, certyfikatów ISO 9001 (Jakość) i ISO 14001 (Środowisko).Powrót do ESG