Společnost CTL Logistics je od roku 2016 signatářem Deklarace o rozvoji kultury bezpečnosti v železniční dopravě a v průběhu let podnikla řadu iniciativ k zajištění řádného dohledu nad riziky spojenými s provozem nákladní dopravy. Systém řízení bezpečnosti SMS, vytváření školicích schopností na základě vlastního školicího a zkušebního střediska pro strojvedoucí, mobilní simulátor, zavedení moderního softwaru pro řízení procesů provozovatele dráhy jsou nástroje, které byly zavedeny pro zvýšení bezpečnosti a eliminaci rizik.
Jak říká Grzegorz Bogacki, předseda společnosti CTL Logistics,
"chybějícím prvkem pro zvýšení bezpečnosti byl účinný dohled nad psychickým a fyzickým stavem pracovníků zaměstnaných ve společnosti před povolením vykonávat činnosti v jiných lokalitách než v Sosnovci. Na tento aspekt upozorňovali i inspektoři Úřadu pro železniční dopravu, což nepochybně ovlivnilo rozhodnutí zavést systém testování střízlivosti na lokomotivách CTL Logistics. Po téměř roce používání mohu s plným přesvědčením říci, že rozhodnutí o zavedení bylo navzdory mnoha právním komplikacím správné, systém je účinný a přispívá ke zvýšení úrovně bezpečnosti na železniční dopravě."
Marek Gryciuk, ředitel pro bezpečnost dopravy, dodává: 
"Téma bylo složité, protože podobným řešením se na železničním trhu dosud nikdo nezabýval. V této oblasti jsme se v železniční dopravě stali průkopníky, ačkoli jsme o řešení požádali trh silniční dopravy. Důležitá byla efektivita, která by však nezasahovala do konstrukce lokomotiv. Posoudili jsme také právní rizika spojená s nejasnými předpisy pro preventivní testování zaměstnanců na střízlivost. Rozhodnutí zavést projekt instalace testovacíh přístrojů bylo jasným prohlášením "NULOVÉ TOLERANCE". Systém je nyní v provozu na 12 lokomotivách a bylo provedeno více než 7 000 testů v terénu, vždy když zaměstnanec začíná a končí práci, ale je také možné testovat, když lokomotiva stojí. Výsledek v reálném čase je viditelný na několika úrovních - v oddělení dispečinku, provozu, bezpečnosti."
 Společnost CTL Logistics rok od roku neustále zvyšuje úroveň bezpečnostního faktoru. V roce 2021 byla zaznamenána jedna nehoda na 290 000 ujetých poc.km a v letošním roce zatím jedna celková nehoda na 700 000 ujetých vlakových kilometrů. V roce 2021 byla zaznamenána jedna zaviněná nehoda na 910 000 ujetých vlakových kilometrů, tj. ukazatel bezpečnosti na 1 milion ujetých vlakových kilometrů činil 1,42. V roce 2022 k žádné takové nehodě nedošlo, což znamená více než 400 dní bez zaviněných nehod v CTL Logistics.