CTL Logistics rozvíjí svou intermodální přepravu po 10 let. Během první fáze šlo o mezinárodní, crossborderové směry ve vztahu: Hamburk a Bremerhaven do Polska. Od roku 2011 CTL realizuje tuzemskou přepravu z přístavů v Trojměstí do kontejnerových terminálů.

V současnosti je intermodální přeprava ve skupině CTL realizována pro klienty v tuzemských relacích, jak terminálových, tak vlečkových, v Polsku a Německu, crossborderovou přepravu z východu na západ Evropy a z Polska do Německa. Rostoucí „hedvábná stezka“ je šancí na rozvoj také pro železniční dopravu. CTL Logistics má jako železniční operátor v Polsku a Německu velké zkušenosti v relacích Východ – Západ, k čemuž využívá své zdroje lokomotiv a vozů.

CTL Logistics po mnoho let spolupracuje s odvětvím výroby elektrospotřebičů a automotive. Po mnoho let převáží CTL Logistics hotové výrobky v kontejnerech a krytých nákladních vozech z Polska do Německa a naopak.

V intermodálním segmentu spolupracuje CTL Logistics s námořními rejdařstvími, speditéry, intermodálními operátory a podílí se na přípravě nabídky pro finální zákazníky v případě přepravy plných vlakových souprav.

Rozsah služeb realizovaných intermodálním segmentem skupiny CTL Logistics:

Železniční přeprava kontejnerů na vozech plošinách a zboží v krytých nákladních vozech.

Logistická, spediční a celní obsluha v polských přístavech a na hraničních přechodech na východní hranici.

Přeshraniční přeprava Polsko – západní Evropa, Polsko – jižní Evropa.

Naše zkušenosti:

Služby „střižené na míru“ podle individuálních potřeb zákazníka.

Příprava a realizace služeb požadovaných v systému just in time a „door to door”.

Zkušenosti a vědomosti (know-how) s realizací přeshraniční přepravy v importu, exportu, tranzitu, také přes východní hranici Evropské unie.

Naše zvláštní zdroje a disponibilní kompetence:

Kolejový vozový park speciálních vozů – plošin 40’, 60’, 80’ a krytých nákladních vozů.

Širokorozchodná lokomotiva poskytující služby na východní hranici, dvousystémové lokomotivy poskytující přepravní služby v Polsku a Německu.

Profesionální a kompetentní obsluha zakázek poskytovaná kvalifikovaným a zkušeným týmem zaměstnanců v Polsku a Německu.

Profesionální obsluha přeshraničních zakázek.