CTL Logistics je logistický operátor určený jak pro logistickou obsluhu velkých průmyslových zákazníků (doly, elektrárny, elektroteplárny, koksovny, hutě atd.), tak menších odběratelů služeb očekávajících realizaci jednoduchých spedičních služeb i dodávky „door to door”. Rozsah služeb realizovaných pro firmy ze segmentu sypkých materiálů:
 • Železniční přeprava sypkých materiálů po celé železniční síti Polska a Německa.
 • Železniční a automobilová spedice realizovaná na území celé Evropy, včetně území států Společenství nezávislých států.
 • Překládání na vlastních a spolupracujících terminálech na východní hranici a v mořských přístavech.
 • Celní odbavení.
 • Zprostředkovatelství v obchodu se sypkými materiály.
 • Poradenství ve věci logistiky sypkých materiálů.

Naše zkušenosti:

 • 30 let spolupráce prakticky se všemi velkými a středními výrobci a odběrateli sypkých materiálů v Polsku.
 • Bohaté zkušenosti s obsluhou trhu maloobchodních odběratelů v Polsku.
 • Více než 15 let zkušeností v přeshraniční dopravě s Běloruskem, Ukrajinou, Ruskem, Německem, Českou republikou a Slovenskem.
 • Reference našich zákazníků.

 

 

Naše zvláštní zdroje a disponibilní kompetence:

 • 2000 vozů určených k obsluze přepravy sypkých materiálů, mezi nimi vozy Ea, Eaos, Fals, Facc a jiné na přání zákazníka.
 • Více než 100 lokomotiv (včetně vícesystémových).
 • Přepravní licence pro území Polska a Německa.
 • Lidé oddaní práci a zákazníkovi během každé fáze spolupráce.
 • Překládací terminál sypkých materiálů v Bakunách (Bělorusko – hraniční přechod Kuźnica Białostocka/Bruzgi).
 • Rychlá reakční doba od projektu logistické obsluhy po jeho realizaci.