CTL Logistics je logistický operátor určený jak pro logistickou obsluhu velkých průmyslových zákazníků (doly, elektrárny, elektroteplárny, koksovny, hutě atd.), tak menších odběratelů služeb očekávajících realizaci jednoduchých spedičních služeb i dodávky „door to door”. Rozsah služeb realizovaných pro firmy ze segmentu sypkých materiálů: Železniční přeprava sypkých materiálů po celé železniční síti Polska a Německa. Železniční a automobilová spedice realizovaná na území celé Evropy, včetně území států Společenství nezávislých států. Překládání na vlastních a spolupracujících terminálech na východní hranici a v mořských přístavech. Celní odbavení. Zprostředkovatelství v obchodu se sypkými materiály. Poradenství ve věci logistiky sypkých materiálů.
Naše zkušenosti: 30 let spolupráce prakticky se všemi velkými a středními výrobci a odběrateli sypkých materiálů v Polsku. Bohaté zkušenosti s obsluhou trhu maloobchodních odběratelů v Polsku. Více než 15 let zkušeností v přeshraniční dopravě s Běloruskem, Ukrajinou, Ruskem, Německem, Českou republikou a Slovenskem. Reference našich zákazníků.     Naše zvláštní zdroje a disponibilní kompetence: 2000 vozů určených k obsluze přepravy sypkých materiálů, mezi nimi vozy Ea, Eaos, Fals, Facc a jiné na přání zákazníka. Více než 100 lokomotiv (včetně vícesystémových). Přepravní licence pro území Polska a Německa. Lidé oddaní práci a zákazníkovi během každé fáze spolupráce. Překládací terminál sypkých materiálů v Bakunách (Bělorusko – hraniční přechod Kuźnica Białostocka/Bruzgi). Rychlá reakční doba od projektu logistické obsluhy po jeho realizaci.