01

Skupina CTL Logistics

Skupina CTL Logistics je mezinárodní logistický operátor realizující tuzemskou a mezinárodní přepravu s využitím vlastního vozového parku a infrastruktury. Na trhu se pohybujeme už déle než 25 let. Během tohoto období jsme umožnili poznat nás jako spolehlivého obchodního partnera, což se ve výsledku promítá na pozici č. 6 mezi nákladními dopravci v Polsku.

02

Hutnicko-ocelářský segment

V CTL Logistics nabízíme našim zákazníkům široký rozsah poskytovaných služeb společně s nejvyšším standardem obsluhy. Komplexnost našich služeb jsme vystavěli na hluboké znalosti potřeb firem ze segmentů: hutnického, ocelářského a trhu zpracování šrotu.

03

Intermodální segment

CTL Logistics rozvíjí svou intermodální přepravu po 10 let. Během první fáze šlo o mezinárodní, crossborderové směry ve vztahu: Hamburk a Bremerhaven do Polska. Od roku 2011 CTL realizuje tuzemskou přepravu z přístavů v Trojměstí do kontejnerových terminálů.

04

Segment kapalných paliv a chemikálií

V CTL Logistics nabízíme našim zákazníkům široký rozsah poskytovaných služeb společně s nejvyšším standardem obsluhy. Komplexnost našich služeb jsme vystavěli na hluboké znalosti potřeb firem ze segmentů kapalných paliv a chemikálií. Naší převahou je schopnost poskytovat efektivní a promyšlená řešení, která implementujeme do realizace společně s našimi zákazníky a monitorujeme jejich průběh během celého logistického procesu.

05

Segment sypkých materiálů

CTL Logistics je logistický operátor určený jak pro logistickou obsluhu velkých průmyslových zákazníků (doly, elektrárny, elektroteplárny, koksovny, hutě atd.), tak menších odběratelů služeb očekávajících realizaci jednoduchých spedičních služeb i dodávky „door to door”.

06

CTL Logistics s.r.o.

Jsme mezinárodní železniční spedice se sídlem v Ostravě. Organizujeme železniční přepravy přes Polsko a Německo do destinací v České republice a na Slovensku. Zajišťujeme také tranzit na jih Evropy, zejména do Rakouska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Srbska, Makedonie atd. Našimi zákazníky jsou společnosti z České republiky a Slovenska, zejména velké průmyslové závody, železniční dopravci, speditéři, terminály, zastoupení zahraničních firem a mnoho dalších.

01
02
03
04
05
06

Zprávy

Naše nabídka

Důvěřovali nám