• TRANSPORT KOLEJOWY

  Grupa CTL Logistics to uniwersalny, międzynarodowy operator logistyczny. Swoją działalność opiera na transporcie kolejowym z wykorzystaniem własnego taboru i infrastruktury.

  Towary przewożone przez CTL Logistics:

  • Koks
  • Paliwo
  • Węgiel
  • AGD
  • FMCG
  • Kontenery
  • Stal
  • Chemia
  • Kruszywa
  • Biomasa
  • Drewno
  • Łupki

 • Transport kolejowy międzynarodowy

  Przewozy realizowane przez CTL Logistics Sp. z o.o. w układzie europejskim - zarówno z kierunków zachodnich jak i wschodnich. W kooperacji ze spółką CTL Logistics GmbH wykonujemy przewozy transgraniczne, zarówno w imporcie jak i eksporcie towarów przez zachodnią granicę Polski.

  Wyróżnia nas możliwość koordynowania i obsługi transportu na całej trasie przewozu, również po stronie krajów Europy zachodniej i południowej. CTL Logistics Sp z o.o. realizuje także przewozy kolejowe ze Wschodu: z Białorusi, Rosji, Ukrainy i Kazachstanu. Organizacja przewozów kolejowych na terenie Europy realizowana jest z udziałem spółek Grupy CTL zlokalizowanych w Niemczech, Czechach, Słowacji, Ukrainie, Białorusi, Litwie i Rumuni. Strategia europejska CTL Logistics obejmuje zwiększenie efektywności logistycznej i obsługę potoku towarów w relacji Rosja – Białoruś –Polska – Niemcy – pozostałe kraje Europy. Dla tego kierunku zbudowaliśmy i rozwijamy korytarz transportowy, niezbędną infrastrukturę terminalową oraz magazynową do kompleksowej obsługi potoku towarów. Nasz potencjał został wzbogacony w 2011 roku o terminal masowy BielPolLogistics na terenie Białorusi-Bakuny.

 • Transport kolejowy krajowy

  Przewozy realizowane przez CTL Logistics Sp. z o.o. na terenie Polski oraz CTL Logistics GmbH na terenie Niemiec. Głównymi klientami spółki są koncerny wydobywcze węgla, kruszyw, koncerny paliwowe, zakłady chemiczne, producenci AGD, logistyka FMCG, koncerny energetyczne, operatorzy kontenerowi i wiele innych. Realizacja przewozów kolejowych na terenie Polski i Niemiec odbywa się kompleksowo wraz z obsługą procesów przeładunkowych, obsługą bocznic kolejowych i masowych terminali, w tym również portów morskich. Firma specjalizuje się w przewozach węgla, koksu, paliw, chemikaliów, kruszyw, złomu, kontenerów, drewna, biomasy, AGD i wielu innych produktów masowych. Jednym z kluczowych elementów dalszego rozwoju jest działalność transportowa i logistyczna na terenie Polski i Niemiec. To obszar dla szerokiego rozwoju naszych usług dodatkowo w zakresie transportu intermodalnego, przewozów rozproszonych oraz przewozów transgranicznych pomiędzy Polską i Niemcami. Działalność przewozowa rozwija się również poprzez ekspansję na kraje ościenne Polski i Niemiec.

 • Transport kolejowy regionalny

  Przewozy wykonywane przez spółki z Grupy CTL Logistics w poszczególnych regionach Polski, dedykowane specjalistycznym potrzebom klientów przemysłowych. Obejmują obsługę transportu technologicznego podmiotów takich jak: kopalnie węgla kamiennego, elektrownie, firmy budowlane, zakłady chemiczne, rafinerie, porty morskie i terminale masowe.

  Grupa CTL Logistics w ramach przewozów regionalnych obsługuje między innymi: transport węgla pomiędzy kopalniami a elektrowniami, transport materiałów podsadzkowych (piasku) dla górnictwa węgla kamiennego, transport i zagospodarowanie ubocznych produktów przemysłowych z górnictwa węgla kamiennego i energetyki zawodowej, transport towarów z portów morskich, transport kruszyw dla budownictwa, transport paliw i produktów chemicznych.

 • Kontakt usługi transport i spedycja produktów

   

  Biuro Obsługi Klienta

  CTL Logistics Sp. z o.o.

   

  tel:
  (32) 239 40 10
  e-mail:

  Skontaktuj się