CTL Logistics rozwija swoje przewozy intermodalne od ponad 10 lat. W pierwszym etapie były to kierunki międzynarodowe, crossborderowe w relacji: Hamburg i Bremerhaven do Polski. Od 2011 roku CTL realizuje przewozy krajowe z portów Trójmiasta do terminali kontenerowych.

 

Obecnie przewozy intermodalne w Grupie CTL realizowane są dla Klientów w relacjach krajowych zarówno terminalowych jak i bocznicowych w Polsce i w Niemczech, przewozy crossborderowe ze wschodu na zachód Europy oraz z Polski do Niemiec. Rosnący „jedwabny szlak” jest szansą rozwoju również dla transportu kolejowego. CTL Logistics jako operator kolejowy w Polsce i w Niemczech ma duże doświadczenie w relacjach Wschód – Zachód wykorzystując swoje zasoby lokomotywowe i  wagonowe.

 

CTL Logistics od wielu lat współpracuje z branżą produkcji AGD i Automotive. Od wielu lat CTL Logistics przewozi gotowe produkty w kontenerach i wagonach towarowych krytych z Polski do Niemiec i v.v.

W segmencie intermodalnym CTL Logistics współpracuje z armatorami morskimi, spedytorami, operatorami intermodalnymi oraz bierze udział w przygotowaniach oferty dla finalnych Klientów w przypadku przewozów pełnych składów kolejowych.

 

Zakres usług realizowanych przez segment Intermodal Grupy CTL Logistics:

  • Transport kolejowy kontenerów na wagonach platformach oraz towarów w wagonach towarowych krytych.
  • Obsługa logistyczna, spedycyjna i celna w portach polskich oraz na przejściach granicznych na granicy wschodniej.
  • Przewozy transgraniczne Polska – Europa Zachodnia, Polska – Europa Południowa.

Nasze doświadczenie:

  • Usługi "skrojone na miarę" pod indywidualne potrzeby Klienta.
  • Przygotowanie i realizacja usług wymaganych w systemie just in time oraz „door to door”.
  • Doświadczenie i wiedza (know how) przy realizacji przewozów transgranicznych w imporcie, eksporcie, tranzycie także przez wschodnią granicę Unii Europejskiej.

Nasze  dedykowane zasoby i posiadane kompetencje:

  • Tabor specjalistycznych wagonów – platform 40’, 60’, 80’ oraz wagonów towarowych krytych.
  • Lokomotywa szerokotorowa świadcząca usługi na granicy wschodniej, lokomotywy dwusystemowe świadczące usługi przewozowe w Polsce i w Niemczech.
  • Profesjonalna i kompetentna obsługa zleceń świadczona przez wykwalifikowany i doświadczony zespół pracowników w Polsce i Niemczech.
  • Profesjonalna obsługa zleceń transgranicznych.
Zobacz film

Jesteś zainteresowany?

skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Pliki do pobrania

Publikowanie, przedrukowywanie, modyfikowanie zawartości strony bez zgody CTL Logistics jest zabronione. Przedstawicielom mediów przysługuje prawo do korzystania z informacji zamieszczonych w dziale „Centrum Prasowe” za podaniem źródła informacji. Zdjęcia, nazwy, logotypy wykorzystane w niniejszym serwisie stanowią przedmiot praw autorskich i są prawnie chronione i nie mogą być publikowane, modyfikowane, dystrybuowane, w jakiejkolwiek formie bez zgody CTL Logistics. W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt: komunikacja@ctl.pl , monika.mikon@ctl.pl