Skontaktuj się


CTL Logistics Sp. z o.o.

Centrala - Sosnowiec

ul. Długa 90
41-208 Sosnowiec

NIP: 525-24-01-994

REGON: 141051844

KRS: 00000289679

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 164 710 500,00 PLN

BDO CTL Logistics: 000023338