Skontaktuj się


  CTL Logistics Sp. z o.o.

  Centrala - Sosnowiec

  ul. Długa 90
  41-208 Sosnowiec

  NIP: 525-24-01-994

  REGON: 141051844

  KRS: 00000289679

  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Kapitał zakładowy: 164 710 500,00 PLN

  BDO CTL Logistics: 000023338