Projekty ESG

Kontakt

CTL Logistics Sp. z o.o.
Michał Fortuński
Kierownik Działu Marketingu

tel.:
(32) 239 40 74
tel kom.:
668 278 832
Skontaktuj się
Nowa droga dla transportu ciężarowego do firmy CTL Maczki-Bór

7 września 2007 r. zarząd CTL Maczki-Bór i Prezydent Miasta Sosnowca dokonali uroczyste­go otwarcia nowej drogi dla transportu ciężaro­wego do naszej firmy.

Już kolejnego dnia samochody ciężarowe jadące do CTL Maczki-Bór zostały przekierowane na Obwodnicę Wschodnią GOP — drogę ekspresową S-1, gdzie firma wybudowała dodatkowo nową bramę towarową i myjnię podwozi ciężarówek do obsługi swoich klientów.

Inwestycja ta miała kluczowe znaczenie dla miesz­kańców w rejonie Osiedla Bór i ulic Wojska Polskiego, Tuwima oraz Długiej w Sosnowcu — ze względu na dotychczasową uciążliwość transportu ciężaro­wego jadącego w bezpośrednim sąsiedztwie ich domów. Kluczowe znaczenie ma tu również skomuniko­wanie z S-1 nowych terenów inwestycyjnych CTL Maczki-Bór i uruchomienie możliwości ob­sługi nowych inwestorów. Budowa została sfinansowana przez Gminę So­snowiec sumą 2,3 mln zł oraz CTL Maczki-Bór 1,9 mln zł.

Mając świadomość, że wielu pracowników CTL Maczki-Bór mieszka również w najbliższym oto­czeniu starego dojazdu do firmy, z którego ko­rzystał transport ciężarowy — pragniemy jeszcze raz po­dziękować Państwu za wyrozumiałość w okresie oczekiwania na zakończenie tej ważnej dla wszystkich inwestycji.Powrót do ESG