Projekty ESG

Kontakt

CTL Logistics Sp. z o.o.
Michał Fortuński
Kierownik Działu Marketingu

tel.:
(32) 239 40 74
tel kom.:
668 278 832
Skontaktuj się
Podsumowanie zewnętrznego audytu nadzoru

Milo nam poinformować Państwa, że w dniu 05 lipca 2011 roku, decyzją Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., został zaopiniowany pozytywnie wynik zewnętrznego audytu nadzoru, który odbył się w firmie CTL Maczki-Bór w dniach 20-21.06.2011 roku.

Tym samym Komitet Techniczny PCBC, podjął decyzję o utrzymaniu ważności certyfikatu zintegrowanego systemu zarządzania, zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005.

Przeprowadzony audyt bardzo wysoko ocenił naszą działalność w zakresie rozwoju produktów i usług, podejmowanych inicjatyw społecznych, profesjonalnej komunikacji z klientem jak również wysokich kompetencji Kadry Pracowników.

Kolejny audit nadzoru, który przeprowadzi jednostka certyfikująca, przewidziany jest  na czerwiec 2012 roku.Powrót do ESG