12 000 zł to wynik tradycyjnej, świąteczno – noworocznej akcji Grupy CTL na rzecz naszych zaprzyjaźnionych niepełnosprawnych skupionych wokół Instytutu Twórczej Integracji z Sosnowca.

Grzegorz Bogacki, Prezes Zarządu CTL Logistics:

„Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu jest miejscem z którym jesteśmy związani od lat i mimo wyjątkowego czasu pandemii – nic się tutaj nie zmienia i nie zmieni. Dwa lata temu nasza świąteczno-noworoczna zbiórka pozwoliła na zakup konia do hipoterapii, w roku 2019 eyetrackera czyli specjalnego urządzenia stymulującego mózg w procesie nauki komunikacji. Rok 2020 to akcja z której środki zostaną przeznaczone na kolejny sprzęt rehabilitacyjny. Pomagamy jak potrafimy, nasi pracownicy w Polsce, Niemczech i Czechach wrzucali do puszek mimo iż rok był trudny, również finansowo. Co ważne – kwota podobna do tych z lat poprzednich a biura prawie puste bo nadal większość szeroko rozumianej administracji pracuje zdalnie. Bardzo za to dziękuję”.

 

Iwona Durek, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu

„Od 10 lat wspieramy jak możemy. Nasze dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, uczniów z ZSS4, podopiecznych z Domy Pomocy Społecznej w Sosnowcu, dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną którym pomagamy zamieszkać w mieszkaniach prowadzonych przez Fundację, znaleźć pracę na otwartym rynku lub w naszej Spółdzielni czyli żyć godnie, w miarę samodzielnie z jak najmniejszym podparciem. To ogromna ilość działań, pracy, zaangażowania i ludzi dobrej woli. Dzięki wsparciu Grupy CTL Logistics i zrozumieniu możemy działać skutecznie, nieść wsparcie i pomoc wielu dzieciom, młodzieży, dorosłym, którzy są z nami całe życie. Nasza odpowiedzialność jako pedagogów nie kończy się wraz z odebraniem świadectwa ukończenia szkoły. To wspólne życie!!! Bez przyjaciół to praca niewykonalna. Państwa (CTL) bycie z nami to skarb - dar serca, energia miłości bezwarunkowej, która czyni życie każdego człowieka lepszym. Pochylenie się nad naszymi potrzebami - to uważność, zatrzymanie w pędzie które pokazuje jak bogaci jesteśmy mając sprawne ciała i normę intelektualną. Dziękujemy!”.

Trochę o Fundacji:

Fundacja „Instytut Twórczej Integracji” utworzona została w kwietniu 2011 r. Łączy potencjał naukowy, specjalistyczny oraz społeczny w odnajdywaniu sposobów wspomagania rozwoju i życia ludzi, którzy nie potrafią samodzielnie radzić sobie z tym, co im zagraża. Nasze działania mają charakter systemowy. Poszukujemy tego, co może wspomóc rozwój, bliskość, bezpieczeństwo i wszystko to, co pozwala człowiekowi żyć godnie i szczęśliwie.

Instytut Twórczej Integracji jest współtwórcą projektu „Świat Idealny”, w ramach którego utworzono S3 Sosnowiecką Spółdzielnię Socjalną – miejsce pracy dla 6 osób niepełnosprawnych, a także mieszkania zintegrowane, wspólnotowe, treningowe dla 29 niepełnosprawnych intelektualnie, dorosłych osób oraz budowany ze środków sponsorskich „Ogród Polisensoryczny” jako obszar działań integracyjnych.

„Świat Idealny” w 2015r. otrzymał nagrodę Prezydenta RP w ramach konkursu dla Samorządów „Dobry Klimat dla Rodziny”. Posiadamy status pożytku publicznego. Wspieramy istniejące w zakresie Świata Idealnego instytucje. W ramach tworzenia całościowego systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością wieloraką, konsekwentnie od kilku lat tworzymy system pomocy i aktywizacji głęboko niepełnosprawnych podopiecznych, którym w chwili obecnej zapewniamy stałą opiekę i godne warunki bytowe.

Prowadzenie mieszkania zintegrowanego, dla osób niepełnosprawnych, powiązanego z siecią rehabilitacji i wsparcia funkcjonująco standardowo w gminie, jest powszechnym zadaniem w Europie zachodniej. Z doświadczeń tamtych samorządów, specjalistów i osób niepełnosprawnych, wynika że jest to forma nie tylko znacznie podnosząca efektywność oddziaływań rehabilitacyjnych i wspomagających, ale przede wszystkim spełniająca elementarne kryteria podmiotowości osób niepełnosprawnych w rozumieniu standardów europejskich.

Projektem objęte są również najbliższe rodziny beneficjentów (głównie rodzice), którzy uzyskują pomoc terapeutyczną, polegającą na przygotowaniu do zmiany – opuszczenie domu przez ich dorosłe dzieci. Zorganizowanie w środowisku otwartym, miejsca pobytu dla osób niepełnosprawnych, poprawiło w sposób znaczący efektywność oddziaływań rehabilitacyjnych, integracyjnych i aktywizujących.

„Ogarniamy”:

  • Mieszkania zintegrowane, które są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie mieszka w nich 16 osób.
  • Dwa mieszkania chronione (dla osób potrzebujących większego wsparcia). Obecnie mieszka w nich 13 osób.
  • Mieszkanie chronione treningowe, którego działaniami objęta jest grupa 60 osób z niepełnosprawnością intelektualną w cyklach 4-ro miesięcznych w okresie ostatnich 2 lat.
  • Ogród Polisensoryczny - Projekt zrealizowany w 3 etapach finansowany ze środków sponsora prywatnego USA – miejsce pracy niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych, a jednocześnie piękna przestrzeń dla mieszkańców miasta.
  • Dostosowanie sosnowieckiego Parku Harcerskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych jest kompleksową odpowiedzią na potrzeby grup wykluczonych w zakresie ich aktywizacji zawodowej i społecznej o działaniu długofalowym. Stworzyliśmy obszar zachęcający do dialogu społecznego i jednocześnie Park - miejsce pracy osób niepełnosprawnych, odpoczynku, relaksu mieszkańców Sosnowca.

Instytut Twórczej Integracji realizuje od 2015 r. na zlecenie gminy, usługę transportu osób niepełnosprawnych z terenu miasta Sosnowca. Usługa ta ma na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez poprawę komunikacji i poruszania się po terenie miasta Sosnowca oraz miast ościennych. Z projektu w latach 2016-2018 skorzystało prawie 300 osób, które łącznie przejechały ponad 100 000 km.

 

Od lutego 2012 r. fundacja realizujemy zajęcia z dogo, hipo i hydroterapi oraz terapi SI. Cel główny terapii zakłada poprawę funkcjonowania dzieci, młodzieży, dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, w tym zaburzeniami psychicznymi oraz dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Obecnie posiadamy 4 konie (ostatni kupiony wspólnie z CTL Logistics), 6 psów i 4 koty. Terapia pomaga wszystkim naszym podopiecznym a jest to grupa ponad 500 osób dużych i małych.

 

1% dla Fundacji „Instytut Twórczej Integracji:


https://spis.ngo.pl/210545-instytut-tworczej-integracji