Zespół zakupowy CTL Logistics przeprowadza postępowania zakupowe dla całej Grupy CTL Logistics.Jesteśmy partnerem handlowym, który gwarantuje swoim Dostawcom atrakcyjne warunki współpracy oczekując w zamian dostawy najwyżej jakości materiałów i usług, zgodnych ze specyfikacją jakościową, ilościową i terminową. Nasze postępowania zakupowe organizujemy głównie poprzez platformę zakupową EB2B.
Poniżej znajdziecie Państwo dane kontaktowe Zespołu Zakupowego oraz informację na temat wybranych, obecnie toczących się postępowań zakupowych.Zachęcamy do kontaktu i uczestnictwa w naszych postępowaniach zakupowych.
Informacje ogólne
Nr ID (postępowania) 191560
Nazwa utylizacja 25 szt wycofanych z eksploatacji generatorów ELM
Zamawiający
Prowadzący IWONA GOSEK
Status postępowania Etap składania ofert
Etapy i terminy
Termin publikacji postępowania 2020-07-01 12:00:00
Termin rozpoczęcia procesu składania ofert 2020-07-01 12:30:00
Termin zakończenia procesu składania ofert 2020-07-20 08:00:00
Termin zakończenia zadawania pytań postępowania 2020-07-20 12:00:00
Termin przesyłania załączników 2020-07-20 12:00:00
Termin otwarcia oferty 2020-07-20 12:00:00
Informacje ogólne
Nr ID (postępowania) 191527
Nazwa sprzedaż złomowych części oraz podzespołów z lokomotyw elektrycznych oraz spalinowych.
Zamawiający
Prowadzący IWONA GOSEK
Status postępowania Etap składania ofert
Etapy i terminy
Termin publikacji postępowania 2020-07-01 09:00:00
Termin rozpoczęcia procesu składania ofert 2020-07-01 10:00:00
Termin zakończenia procesu składania ofert 2020-07-15 07:00:00
Termin zakończenia zadawania pytań postępowania 2020-07-15 12:00:00
Termin przesyłania załączników 2020-07-15 12:00:00
Termin otwarcia oferty 2020-07-15 12:30:00
Informacje ogólne
Nr ID (postępowania) 187609
Nazwa ZAPYTANIE OFERTOWE SPRZEDAŻ TABORU KOLEJOWEGO – WAGONÓW FALS
Zamawiający CTL Logistics Sp. z o.o.
Prowadzący ŁUKASZ TRELA
Status postępowania Etap składania ofert (runda 3)
Etapy i terminy
Termin publikacji postępowania 2020-06-08 13:00:00
Termin rozpoczęcia procesu składania ofert 2020-06-08 13:00:00
Termin zakończenia procesu składania ofert 2020-07-06 12:00:00
Termin przesyłania załączników 2020-07-06 12:00:00
Informacje ogólne
Nr ID (postępowania) 187195
Nazwa odbiór i utylizacja odpadu -zanieczyszczone czyściwo. Kod odpadu 15 02 02*
Zamawiający Grupa CTL Logistics
Prowadzący IWONA GOSEK
Status postępowania Zakończono etap licytacji
Etapy i terminy
Termin publikacji postępowania 2020-06-05 13:00:00
Termin rozpoczęcia procesu składania ofert 2020-06-05 14:00:00
Termin zakończenia procesu składania ofert 2020-06-12 10:15:00
Termin oceny warunków uczestnictwa 2018-08-12 05:53:00
Termin zakończenia zadawania pytań postępowania 2020-06-12 14:00:00
Termin przesyłania załączników 2020-06-12 14:00:00
Termin otwarcia oferty 2020-06-12 13:30:00


Zobacz naszą
platformę zakupową

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu i uczestnictwa w naszych postępowaniach zakupowych.