The CTL Logistics purchasing team carries out purchasing procedures for the entire CTL Logistics Group.We are a trading partner, which guarantees its Suppliers attractive terms of cooperation, expecting in return delivery of the highest quality materials and services in accordance with the quality, quantity and timely specifications. We mainly organize our purchasing procedures through the EB2B purchasing platform.

Below you will find the contact details of the Purchasing Team and information on selected, currently ongoing procurement proceedings.

We encourage you to contact us and participate in our purchasing procedures.

Informacje ogólne
Nr ID (postępowania) 206840
Nazwa dzierżawy kompleksowego systemu wydruku z urządzeniami, oprogramowaniem.
Zamawiający Grupa CTL Logistics
Prowadzący ALEKSANDRA SEBESTA
Status postępowania Etap RFI/składanie wniosków/negocjacje wstępne
Etapy i terminy
Termin publikacji postępowania 2020-09-21 16:00:00
Termin zakończenia zadawania pytań postępowania 2020-10-05 12:00:00
Termin przesyłania załączników 2020-10-05 16:00:00
Termin otwarcia oferty 2020-10-05 16:00:00
Informacje ogólne
Nr ID (postępowania) 206554
Nazwa Naprawy okresowe lokomotyw elektrycznych serii ET21 i lokomotyw spalinowych serii SM42
Zamawiający Grupa CTL Logistics
Prowadzący IZABELA TUKAJ
Status postępowania Etap składania ofert
Etapy i terminy
Termin publikacji postępowania 2020-09-18 17:00:00
Termin rozpoczęcia procesu składania ofert 2020-09-18 17:00:00
Termin zakończenia procesu składania ofert 2020-10-01 15:00:00
Termin zakończenia zadawania pytań postępowania 2020-09-29 12:00:00
Termin przesyłania załączników 2020-10-01 15:00:00
Termin otwarcia oferty 2020-10-05 15:00:00
Informacje ogólne
Nr ID (postępowania) 205761
Nazwa Pobranie oraz przeprowadzenie badań gruntów z działek objętych potencjalnym oddziaływaniem zanieczyszczenia
Zamawiający Grupa CTL Logistics
Prowadzący RENATA BAŁOS-GLEŃ
Status postępowania Etap składania ofert
Etapy i terminy
Termin publikacji postępowania 2020-09-15 15:00:00
Termin rozpoczęcia procesu składania ofert 2020-09-15 15:00:00
Termin zakończenia procesu składania ofert 2020-10-01 14:00:00
Termin zakończenia zadawania pytań postępowania 2020-10-01 14:00:00
Termin przesyłania załączników 2020-10-01 14:00:00
Termin otwarcia oferty 2020-10-01 14:00:00
Informacje ogólne
Nr ID (postępowania) 205453
Nazwa Adaptacja czynnego osadnika gnilnego odprowadzającego ścieki bytowe za pomocą istniejącego drenażu rozsączającego do ziemi na potrzeby zabudowy nowej przepływowej, biologicznej oczyszczalni ścieków
Zamawiający Grupa CTL Logistics
Prowadzący RENATA BAŁOS-GLEŃ
Status postępowania Etap składania ofert
Etapy i terminy
Termin publikacji postępowania 2020-09-14 14:30:00
Termin rozpoczęcia procesu składania ofert 2020-09-14 14:30:00
Termin zakończenia procesu składania ofert 2020-10-01 12:00:00
Termin zakończenia zadawania pytań postępowania 2020-10-01 12:00:00
Termin przesyłania załączników 2020-10-01 12:00:00
Termin otwarcia oferty 2020-10-01 12:00:00
Informacje ogólne
Nr ID (postępowania) 196790
Nazwa utylizacja odpadu w kodzie 13 05 07
Zamawiający
Prowadzący IWONA GOSEK
Status postępowania Zakończono etap licytacji
Etapy i terminy
Termin publikacji postępowania 2020-07-28 13:00:00
Termin rozpoczęcia procesu składania ofert 2020-07-28 13:30:00
Termin zakończenia procesu składania ofert 2020-08-07 11:00:00
Termin zakończenia zadawania pytań postępowania 2020-08-07 12:00:00
Termin przesyłania załączników 2020-08-07 12:00:00


See our shopping platform

Contact

We encourage you to contact us and participate in our purchasing procedures.