System zarządzania utrzymaniem (ang. Maintenance Management System, MMS) został wdrożony w CTL Logistics w 2013 roku. Obejmuje zestaw procedur i instrukcji, ukierunkowanych na minimalizację ryzyka związanego z utrzymaniem pojazdów kolejowych oraz w efekcie, zapewnienie utrzymywania  pojazdów w stanie gwarantującym bezpieczne poruszanie się po sieci kolejowej. Pod nadzorem ECM Spółki zarejestrowanych jest ponad 2000 wagonów.

Jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie (ECM)  zapraszamy do współpracy kontrahentów zewnętrznych – właścicieli wagonów.  Oferujemy pełną obsługę ECM.

Certyfikat Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie potwierdza, że CTL Logistics utrzymuje wagony towarowe w sposób gwarantujący ich bezpieczną eksploatację. Prowadzimy działania zgodnie z procedurami MMS, które gwarantują utrzymanie taboru na poziomie technicznym, systemowym oraz organizacyjnym z zachowaniem najwyższej jakości.

Zakłady naprawcze współpracujące z CTL Logistics podlegają dokładnemu procesowi oceny dostawców a potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych oraz organizacyjnych weryfikowane jest przez system audytu dostawców.

CTL Logistics jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie zapewnia wysoką jakość obsługi - zaczynając od kwalifikacji wagonów do naprawy, kontrole międzyoperacyjne w trakcie wykonywanych napraw, po komisaryczne odbiory wagonów po naprawach. Nad całością procesu utrzymania i nad jego poszczególnymi etapami stale czuwa grono Specjalistów ds. utrzymania wagonów, doświadczona kadra Komisarzy Odbiorczych oraz Pełnomocnik ds. ECM, dbający o nadzór nad utrzymaniem wagonów oraz spełnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

 

Marcin Janicki, Pełnomocnik ds. ECM:

Decyzja wydana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego pozwala nam nadal skutecznie i przy poszanowaniu zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego dbać o nasz tabor kolejowy jak również świadczyć usługi ECM. Zapraszamy do współpracy klientów zewnętrznych – właścicieli wagonów. Oferujemy świadczenie pełnego zakresu usług ECM z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, zgodnie z założeniami IV pakietu kolejowego

Podstawowe wymagania w zakresie kwalifikacji wagonów pod obsługę ECM w CTL Logistics:

  • podstawowa dokumentacja konstrukcyjna wagonów oraz świadectwa typu wagonów,
  • dokumentacja systemu utrzymania (DSU) wagonów,
  • akta wagonu zawierające dotychczasową historię i rejestr czynności utrzymaniowych, w tym dokumenty ponaprawcze,
  • dokumenty formalno-prawne takie jak: prawo dysponowania wagonami; potwierdzenie rejestracji wagonów w krajowym rejestrze wagonów, dopuszczenie do użytkowania wagonu,  przywrócenie do eksploatacji wagonów.