CTL Haldex S.A.

Działalność CTL Haldex S.A. koncentruje się na pozyskiwaniu i technologicznym przetwarzaniu odpadów przemysłowych w celu odzysku lub wzbogacania cennych surowców. Spółka zajmuje się głównie odzyskiem technologicznym węgla kamiennego z odpadów powęglowych, powstających z bezpośredniej produkcji kopalń węgla kamiennego, zakładów przeróbczych oraz surowców zalegających na hałdach. Nowoczesna technologia, jaką dysponuje CTL Haldex od 2016 roku, pozwala na systematyczny rozwój zakresu