Kategorie: Obszar rekultywacja

Maczki-Bór S.A.

Maczki-Bór posiada wieloletnie doświadczenie w gospodarowaniu odpadami oraz ubocznymi produktami m.in.: z wydobycia i przeróbki węgla kamiennego (kamień górniczy oraz muły), ze spalania węgla kamiennego (żużle, mieszanki popiołowo-żużlowe, popioły itp.), z robót budowlanych i ziemnych (gruz, ziemia itp.), z innych gałęzi przemysłu (żużle, piaski, iły, ceramika itp.). Spółka świadczy usługi zagospodarowanie odpadów w ramach odzysku poza instalacjami. Spółka prowadzi rewitalizację i 

CTL Haldex S.A.

Działalność CTL Haldex S.A. koncentruje się na pozyskiwaniu i technologicznym przetwarzaniu odpadów przemysłowych w celu odzysku lub wzbogacania cennych surowców. Spółka zajmuje się głównie 

MB EKO S.A.

Firma MB EKO S.A. jest członkiem Grupy CTL Logistics, posiada wieloletnie doświadczenie w gospodarowaniu odpadami oraz produktami ubocznymi m.in.: ze spalania węgla kamiennego w postaci