Kategorie: Obszar rekultywacja

CTL Haldex S.A.

Działalność CTL Haldex S.A. koncentruje się na pozyskiwaniu i technologicznym przetwarzaniu odpadów przemysłowych w celu odzysku lub wzbogacania cennych surowców. Spółka zajmuje się głównie odzyskiem technologicznym węgla kamiennego z odpadów powęglowych, powstających z bezpośredniej produkcji kopalń węgla kamiennego, zakładów przeróbczych oraz surowców zalegających na hałdach. Nowoczesna technologia, jaką dysponuje CTL Haldex od 2016 roku, pozwala na systematyczny rozwój zakresu 

MB EKO S.A.

Firma MB EKO S.A. jest członkiem Grupy CTL Logistics, posiada wieloletnie doświadczenie w gospodarowaniu odpadami oraz produktami ubocznymi m.in.: ze spalania węgla kamiennego w postaci