Kongres jest istotną częścią debaty publicznej o polskiej i europejskiej gospodarce a dzięki zdalnej i hybrydowej formule poszerza zasięg oddziaływania. Wydarzenie dostępne w 100 proc. w Internecie, odbędzie się w zaplanowanym pierwotnie terminie Kongresu 24-25 maja. Internetowa wersja Kongresu będzie wypełniona transmisjami live, prezentacjami, rozmowami i debatami online poświęconymi gospodarce, która odbudowując się szuka odpowiedzi na pytania o przyszłość.

Wśród zaproszonych na Kongres ekspertów jest Grzegorz Bogacki, Prezes Zarządu CTL Logistics, który w drugim dniu Kongresu weźmie udział w debacie „Kierunek – zielony transport. Kolejowe cargo”.

Grzegorz Bogacki, CEO:

„Kolej ma przed sobą wiele wyzwań, chociażby  modernizację infrastruktury czy podniesienie przepustowość terminali. Nie na wszystkie z nich my, jako Przewoźnicy, mamy wpływ. Na szczęście, dzięki Zielonej Kolei możemy zdecydować o rodzaju energii, która zasila nasze pociągi. Zaangażowanie w eko-kolej to nasz wkład w realizację polityki klimatyczno-energetycznej kraju i w zwiększenie konkurencyjności kolei jako środka transportu. Oprócz redukcji CO2, ekologiczna kolej może wygenerować dodatkowy ruch w części zarówno pasażerskiej jak i cargo i wpłynąć pozytywnie na renesans tego środka transportu. Zielona Kolej to jedyny słuszny kierunek na przyszłość i dla przyszłości nas wszystkich”.