CTL Logistics jest sygnatariuszem Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym od 2016 roku i na przestrzeni lat podejmował szereg inicjatyw zapewniając właściwy nadzór nad ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności przewozowej. System Zarządzania Bezpieczeństwem SMS, budowa kompetencji szkoleniowych w oparciu o własny ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów, mobilny symulator, wdrożenie nowoczesnego oprogramowania do zarządzania procesami przewoźnika kolejowego to narzędzia, które zostały wdrożone dla poprawy bezpieczeństwa i eliminacji ryzyk.

Jak mówi Grzegorz Bogacki, prezes CTL Logistics

„brakującym elementem zwiększenia bezpieczeństwa był skuteczny nadzór nad stanem psychofizycznym pracowników zatrudnionych w Spółce przed dopuszczeniem do czynności w innych lokalizacjach niż w Sosnowcu. Na ten aspekt zwracali uwagę także kontrolerzy Urzędu Transportu Kolejowego co niewątpliwie wpłynęło na decyzję o wprowadzeniu systemu badania trzeźwości na lokomotywach CTL Logistics. Po blisko roku stosowania mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, iż decyzja o wdrożeniu, mimo wielu zawiłości prawnych była słuszna, system jest skuteczny i przyczynia się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na kolei”.

Marek Gryciuk, dyrektor ds. bezpieczeństwa przewozów, dodaje:

„temat był skomplikowany, ponieważ na rynku kolejowym nikt do tej pory nie zajmował się podobnymi rozwiązaniami. Zostaliśmy w tym zakresie prekursorami na kolei, choć pytaliśmy o rozwiązania rynek drogowy. Istotna była skuteczność, a jednocześnie brak ingerencji w konstrukcję lokomotyw. Oszacowaliśmy także ryzyko prawne związane z niejasnymi przepisami dotyczącymi badania prewencyjnego pracowników w zakresie trzeźwości. Decyzja o wprowadzeniu projektu montażu alkomatów była jasną deklaracją „ZERO TOLERACJI”. Obecnie system działa na 12 lokomotywach, wykonano ponad 7000 badań w terenie, zawsze gdy pracownik zaczyna i kończy służbę, ale możliwe jest także testowanie podczas pracy na postoju lokomotywy. Wynik w czasie rzeczywistym jest widoczny na kilku poziomach – w dyspozyturze, operacjach, bezpieczeństwie”.

 

CTL Logistics z roku na rok stale zwiększa poziom współczynnika bezpieczeństwa. W 2021 roku jeden wypadek ogółem był odnotowany na 290 tys. wykonanych poc.km. a ten rok to jak dotąd jeden wypadek ogółem na 700 tys. wykonanych poc.km. W 2021 roku wypadek zawiniony odnotowano raz na 910 tys. wykonanych poc.km, tzn, że wskaźnik bezpieczeństwa na 1 mln wykonanych pockm wyniósł 1,42.  W 2022 roku takich wypadków nie ma, co oznacza ponad 400 dni bez wypadków zawinionych w CTL Logistics.