System SMS wprowadziliśmy w 2010 roku. 10 lat to szmat czasu, wiele się zmieniło, szczególnie w  zakresie kluczowych czynników wpływających na poziom bezpieczeństwa. To przede wszystkim infrastruktura kolejowa, stan taboru i świadomość – użytkowników dróg, pieszych, pracowników kolei czyli wszystkich, którzy w sposób pośredni lub bezpośredni mają styczność z koleją. Infrastruktura się poprawia, po liniach kolejowych jeździ coraz więcej nowoczesnego, niezawodnego  i bezpieczniejszego taboru a świadomość społeczna? To również obszar który jest traktowany bardzo poważnie, a wielość programów, zarówno Urzędu Transportu Kolejowego jak również poszczególnych operatorów ma zdecydowane przełożenie na statystyki. A te są dobre.

Zakończony 2020 rok był inny niż wszystkie, na pewno wyjątkowy. Dla jednych wyjątkowy w tym dobrym, dla innych w tym złym słowa znaczeniu. Dla nas, pod względem bezpieczeństwa był wyjątkowo dobry – w zasadzie najlepszy od 10 lat, w zasadzie - najbezpieczniejszy w historii CTL Logistics.

 

Marek Gryciuk, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Przewozów:

 „Wypadki kolejowe się zdarzają… Jednym możemy zapobiec, prowadząc działania zapobiegawcze, korygujące, szkoląc, wprowadzając procedury i kontrolując ich stosowanie,  innym – głównie tym z udziałem osób postronnych (pieszych, kierowców) nie jesteśmy w stanie zapobiec. Niestety, nadal maszyniści nie są w stanie odpowiednio szybko zareagować na niefrasobliwych kierowców, nieuważnych pieszych czy samobójców. To trudny temat ale bardzo ważny dlatego dobrze że są programy edukacyjne tj. „Bezpieczny Przejazd” czy Kolejowe ABC, które swoimi kanałami komunikacji rozpowszechniamy wewnętrznie i promujemy w miarę możliwości zewnętrznie.  Ale już pracownicy kolei, maszyniści działając w oparciu o wewnętrzne procedury, systemy mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo przewozów”.

W CTL stosowane jest proaktywne podejścia do kwestii bezpieczeństwa, które jest filarem szeroko rozumianej kultury bezpieczeństwa. Takie postępowanie opiera się na właściwie prowadzonym zarządzaniu ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji pracowników do identyfikowania zagrożeń i wdrażania stosownych środków kontroli ryzyka.

Posiadanie certyfikatów systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS jest obligatoryjne, a certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie ECM bardzo ważne dla przewoźników kolejowych. Jestem pewien, że bez nich nasza praca byłaby mniej bezpieczna. Szczególnie system zarządzania bezpieczeństwem SMS to ustanowiony w spółce sposób prowadzenia, nadzorowania i zarządzania bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Jego istotą jest zdolność przedsiębiorstwa do stałej identyfikacji zagrożeń we wszystkich obszarach prowadzonej działalności, w tym wynikających ze współpracy z innymi podmiotami (np. zarządcą infrastruktury, podwykonawcami wykonującymi usługi w zakresie utrzymania pojazdów) oraz zarządzanie ryzykiem związanym z tymi zagrożeniami.

Procedury opisane w ramach SMS mówią, jakie Spółka musi posiadać przepisy wewnętrzne, aby bezpiecznie realizować przewozy kolejowe.

 

Marek Gryciuk:

„Przestrzeganie przepisów istotnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa, czego najlepszym dowodem są wyniki 2020 roku. W 2010 roku, kiedy w Grupie CTL Logistics zaczął obowiązywać SMS, zdarzyło się w sumie 38 wypadków kolejowych, a w 2020 roku – 7. Pierwszy raz, od 2010 roku nie było wypadku zawinionego przez pracowników CTL Logistics i wypadków przy pracy w CTL Logistics. Poprawie uległy wszystkie wskaźniki bezpieczeństwa CTL Logistics. Wskaźnik bezpieczeństwa wypadków kolejowych wzrósł z 0,82 w roku 2010 (jeden wypadek co 82 tys. wykonanych pockm), do 4,69 w roku 2020 (jeden wypadek co 469 tys. wykonanych pockm), tj. prawie 6 krotnie (o 571%). Zmniejszyła się również ilość incydentów kolejowych.

Bardzo istotne dla bezpiecznego prowadzenia operacji jest stałe doskonalenie. Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów i Kandydatów na Maszynistów we współpracy z całym obszarem operacji i eksploatacji przez cały rok prężnie działał realizując założone cele szkoleniowe.

 

Waldemar Czarnecki, Kierownik Ośrodka Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów i Kandydatów na Maszynistów:

„2020 był trudnym rokiem dla tradycyjnych form edukacji, podlegały one wielu ograniczeniom. Zorganizowaliśmy dwa cykle pouczeń dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych. W sumie to 44 dni szkoleniowe, w 6 lokalizacjach (Sosnowiec, Wrocław, Bydgoszcz, Terespol, Kostrzyn nad Odrą, Gdynia). W  pouczeniach uczestniczyło 568 osób, a zajęcia prowadziło 12 wykładowców i instruktorów”. 

 

Jednym z narzędzi, które zostały na stałe włączone do procesu szkoleń, podnoszenia i doskonalenia umiejętności jest symulator pojazdu kolejowego. W szkoleniach z jego udziałem uczestniczyło 329 maszynistów z 10 spółek.  Mobilny symulator CTL Logistics  objechał niemal cały kraj – był wraz z zespołem instruktorów w Gdyni, Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Zielonej Górze, Wrocławiu i Terespolu. W trudnych sytuacjach symulowanych przez instruktorów prowadzących zajęcia, swoje umiejętności sprawdzali także Ci, którzy już wkrótce dołączą do grupy maszynistów CTL Logistics.

 

Waldemar Czarnecki:

„W ramach działalności Ośrodka  dokończyliśmy kurs na świadectwo, w którym uczestniczyło 18 kandydatów do zawodu maszynisty. W warunkach stanu epidemii i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zorganizowaliśmy dwa egzaminy na świadectwo maszynisty, dla 4 osób. Styczniowe przyniosły kolejnych.

Przeprowadziliśmy także 138 sprawdzianów wiedzy i umiejętności, których celem było wydanie świadectwa, zachowanie ważności uprawnień lub ich rozszerzenie o nowe pojazdy, czy nową infrastrukturę. Każdy sprawdzian wiedzy i umiejętności, poprzedzony był szkoleniem z programem dostosowanym do poziomu kwalifikacji i umiejętności maszynisty kierowanego do sprawdzianu. W sprawdzianach wiedzy i umiejętności, oraz poprzedzających je szkoleniach uczestniczyli zarówno maszyniści CTL Logistics jak również Firm zewnętrznych.

Na zakończenie - kurs na stanowisko ustawiacza, w którym uczestniczyło 17 osób a w pierwszym kwartale 2021 r., planowane są egzaminy. Jak widać pandemia nie była przyczyną jakiegokolwiek spowolnienia, raczej zmusiła do zintensyfikowania działań tak aby nadal skutecznie działać prewencyjnie, uczyć, i wszelakie ograniczenia minimalizować”.

W 2021 roku planowane jest zorganizowanie kursu dla rewidentów taboru, na  który już dziś serdecznie zapraszamy.

Andrzej Pawłowski, Członek Zarządu Dyrektor ds. Operacji i Eksploatacji Grupy CTL Logistics:

„ Bezpieczeństwo nie jest nikomu dane na zawsze. My o tym pamiętamy i dbamy o nie każdego dnia. Tłumaczymy naszym pracownikom jak ważne jest przestrzeganie procedur. Szkolimy nie tylko pracowników technicznych, ale również administracyjnych, bo tylko szerokie spojrzenie na system zarządzania bezpieczeństwem i zrozumienie tego systemu przez każdego pracownika gwarantuje wzrost kultury bezpieczeństwa i poprawę wskaźników z tym związanych.