System Badania i Oceny Bezpieczeństwa i Jakości czyli SQAS to transparentna weryfikacja firm logistycznych działających na rzecz przemysłu chemicznego i petrochemicznego. Wskazuje, w jakim stopniu dany podmiot jest przygotowany i jak realizuje przewozy surowców, półproduktów i gotowych produktów chemicznych. SQAS to instrument służący jednakowej ocenie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem, środowiskiem logistycznym usługobiorcy.

Łukasz Siewnik, Doradca ds. Bezpieczeństwa Przewozu Koleją Towarów Niebezpiecznych:

„Ocena SQAS wykonana przez niezależną organizację nie prowadzi do wystawienia certyfikatu, lecz do sporządzenia szczegółowego raportu, który jest oceniany przez poszczególne przedsiębiorstwa chemiczne przy uwzględnieniu ich własnych wymogów. Dla nas, a przede wszystkim dla naszych obecnych i potencjalnych Klientów najważniejsze jest, jak zostaliśmy ocenieni w poszczególnych kategoriach, jak plasujemy wśród innych uczestników rynku którzy na audyt SQAS się zdecydowali. Certyfikat potwierdza spełnianie przez nas międzynarodowych standardów bezpieczeństwa i jakości w obszarze transportu substancji niebezpiecznych”.

Grzegorz Bogacki, Prezes Zarządu CTL Logistics:

„Dla nas, jak i dla naszych partnerów biznesowych SQAS to uproszczona analiza SWOT pokazująca strony słabsze i te mocne, wskazująca miejsca do doskonalenia. Zdajemy sobie sprawę, że miejsca te dla jednych przedsiębiorstw chemicznych mogą być kluczowe przy dokonywaniu wyboru usługodawcy, dla innych – mogą mieć marginalne znaczenie jednak bezsprzecznie zyskujemy jako Firma otrzymując rzetelną ocenę systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem, środowiskiem. Liczymy, że pozytywna ocena SQAS będzie kolejnym argumentem za wyborem CTL Logistics na partnera biznesowego dla przedsiębiorstw branży paliw i chemii. Jesteśmy jednym z uczestników łańcucha logistycznego, który spełnia odpowiednie standardy bezpieczeństwa i jakości a przy okazji jednym z największym doświadczeniem w transporcie szeroko rozumianej chemii”.

Do pobrania: CTL_Logistics_SQAS_Summary_Report