W Gdyni, podczas wspólnych ćwiczeń CTL Północ i Terminala Bałtyckiej Bazy Masowej sprawdzano stosowanie procedur, ich skuteczność oraz poprawność na wypadek ataku chuligańskiego, wandalizmu czy działania osób trzecich o podłożu terrorystycznym. Symulację przeprowadzono dla scenariusza zakładającego wtargnięcie na lokomotywę osoby próbującej przy użyciu noża zmusić maszynistę do wyjazdu na tory zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK.

Taki scenariusz, czy to o podłożu chuligańskim czy terrorystycznym może skutkować zdarzeniami, których konsekwencje będziemy ponosili przez kolejne tygodnie czy nawet miesiące. Może dojść do katastrofy w której ucierpią ludzie, własny biznes, gospodarka w skali makro czy środowisko naturalne dlatego najlepszą metodą na przewidywanie przyszłości jest jej tworzenie, analiza, wybieganie krok do przodu. Temu służą wszystkie praktyczne ćwiczenia które CTL Północ systematyczni prowadzi, analizuje ich przebieg, wyciąga wnioski tworząc procedury, dobre praktyki.

Scenariusz ćwiczeń zakładał opuszczenie lokomotywy przez maszynistę po zauważeniu leżącej na torze przeszkody co pozwoliło wejść do kabiny osobie postronnej. Osoba ta, grożąc użyciem noża próbowała sterroryzować pracownika CTL Północ i wymusić na nim wyjazd na tory.

Maszynista, mimo grożącego mu realnego niebezpieczeństwa działał spokojnie, mając poczucie zagrożenia informował napastnika o konieczności powiadomienia dyspozytora Terminala BBM i dyspozytora CTL Północ o zamiarze wyjazdu na tory PKP PLK. W sposób jasny komunikował niebezpieczeństwo wykolejenia lokomotywy lub katastrofy kolejowej
w przypadku wyjechania bez takiej zgody. Takie postępowanie maszynisty miało uzmysłowić napastnikowi konsekwencje jego żądań i w rezultacie wpłynąć na zmianę zachowania i uspokojenie sytuacji. Napastnik pod wpływem perswazji zgodził się na powiadomienie dyspozytora terminala BBM co pozwoliło na podjęcie kolejnych czynności mających na celu unieszkodliwienie napastnika. Kolejne kroki, podejmowane już przez mobilny patrol ochrony terminali doprowadziły do poddania się napastnika, zejścia z lokomotywy, obezwładnienia i zabrania z miejsca zdarzenia.

Wszystkie czynności wykonywane przez pracowników obu Spółek jak również mobilny patrol ochrony terminali podczas symulacji zdarzenia przebiegały wzorcowo.

Paweł Stawarz, Prezes Zarządu CTL Północ:

W bezpieczeństwo trzeba inwestować zarówno pieniądze, jak i czas. Obecne możliwości technologiczne są prawie nieograniczone ale na ogół zawodzi człowiek. Dlatego trzeba inwestować, szkolić, testować rozwiązania. To, że nic się do tej pory nie wydarzyło, nie znaczy, że tak będzie zawsze. Ćwiczenie symulowanych zagrożeń mają największy potencjał przygotowawczy, uczą całą organizację uważności, dokładności, przestrzegania procedur – to wszystko minimalizuje ryzyka.,W sytuacjach kryzysowych najlepiej sprawdza się zimna głowa, pewność działania, automatyzm. Żeby to było - trzeba ćwiczyć.

Paweł Pawlak, Prezes Zarządu Bałtyckiej Bazy Masowej Sp. z o.o. w Porcie Gdynia:

Bieżące kontakty i budowane pomiędzy personelem obu spółek relacje, z jednej strony sukcesywnie zwiększają poziom zaufania pomiędzy współpracującymi ze sobą pracownikami, co jest oczywiście wartością samą w sobie, ale z drugiej strony sprowadzają rutynę, która w efekcie końcowym może osłabić czujność personelu pracującego w obszarze tak ważnej dla gospodarki infrastruktury krytycznej. Dlatego też współpraca z kluczowymi partnerami biznesowymi w organizacji ćwiczeń antyterrorystycznych jest dla nas tak ważna. Bądźmy przygotowani na sytuacje nadzwyczajne, w których miejmy nadzieję nie będziemy musieli się sprawdzać, czego życzę pracownikom obu naszych firm. Za współudział w ćwiczeniach chciałbym podziękować firmie „KONSAL-OCHRONA Sp. z o.o., która od wielu lat świadczy usługi ochrony na rzecz terminala BBM. To sprawdzony i solidny partner.