Grupa CTL Logistics

część rekultywacyjno-usługowa

Maczki-Bór S.A.

Maczki-Bór posiada wieloletnie doświadczenie w gospodarowaniu odpadami oraz ubocznymi produktami m.in.: z wydobycia i przeróbki węgla kamiennego (kamień górniczy oraz muły), ze spalania węgla kamiennego (żużle, mieszanki popiołowo-żużlowe, 

CTL Haldex S.A.

Działalność CTL Haldex S.A. koncentruje się na pozyskiwaniu i technologicznym przetwarzaniu odpadów przemysłowych w celu odzysku lub wzbogacania cennych surowców. Spółka zajmuje się głównie odzyskiem technologicznym węgla kamiennego z odpadów 

MB EKO S.A.

Firma MB EKO S.A. jest członkiem Grupy CTL Logistics, posiada wieloletnie doświadczenie w gospodarowaniu odpadami oraz produktami ubocznymi m.in.: ze spalania węgla kamiennego w postaci popiołów, żużli, mieszanek popiołowo-żużlowych, gipsów