Grupa CTL Logistics

część rekultywacyjno-usługowa

CTL Maczki-Bór S.A.

Jest członkiem Grupy CTL Logistics, posiada wieloletnie doświadczenie w gospodarowaniu odpadami oraz ubocznymi produktami m.in.: z wydobycia i przeróbki węgla kamiennego (kamień górniczy oraz muły), ze spalania węgla kamiennego (żużle, 

CTL Haldex S.A.

Działalność CTL Haldex S.A. koncentruje się na pozyskiwaniu i technologicznym przetwarzaniu odpadów przemysłowych w celu odzysku lub wzbogacania cennych surowców. Spółka zajmuje się głównie odzyskiem technologicznym węgla kamiennego z odpadów 

CTL Service Sp. z o.o.

CTL Service Sp. z o.o. to doświadczony partner w zakresie bieżącej naprawy i remontów infrastruktury w zakresie nawierzchni kolejowej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności oraz utrzymania bocznic kolejowych, działający na rynku od 

MB EKO S.A.

Firma MB EKO S.A. jest członkiem Grupy CTL Logistics, posiada wieloletnie doświadczenie w gospodarowaniu odpadami oraz produktami ubocznymi m.in.: ze spalania węgla kamiennego w postaci popiołów, żużli, mieszanek popiołowo-żużlowych, gipsów