Pierwszy krok za nami! Finał - budowa nowoczesnych ścieżek rowerowych o długości 20 kilometrów na gruntach po byłej linii piaskowej Grupy CTL. 23 grudnia br. podpisano list intencyjny, w którym przedstawiciele Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii wyrazili intencję zakupu gruntów biegnących przez tereny dawnej linii kolejowej Poniatowski – Wujek oraz JCC Poniatowski dla stworzenia metropolitarnych tras rowerowych.

- „Spółka CTL Logistics aktywnie włącza się w rewitalizację terenów pogórniczych, dlatego bez wahania przyjęliśmy propozycję współpracy. Jesteśmy przekonani, że sprzedaż gruntu na potrzeby budowy nowych tras rowerowych posłuży lokalnej społeczności” – podkreśla Grzegorz Bogacki, Prezes Zarządu CTL Logistics.

- „Planując budowę Velostrady chcemy wykorzystać potencjał, jaki tkwi w nieczynnych liniach kolejowych. To szansa na danie im drugiego życia oraz rewitalizację terenów poprzemysłowych – mówi Karolina Mucha-Kuś, dyrektor Departamentu Projektów i Inwestycji. Współpraca z Grupą CTL jest kluczowa dla urzeczywistnienia naszych planów budowy Velostrady – dodaje.

Dzięki sprzedaży nieruchomości władzom Metropolii, przestrzeń zyska nową ekologiczną funkcjonalność. Mieszkańcy uzyskają nową, atrakcyjną lokalizacyjnie alternatywę do codziennej komunikacji oraz aktywnej turystyki rekreacyjnej.

20 km dróg rowerowych – tereny pokolejowe wczoraj i dziś

Nowa trasa rowerowa ma przebiegać przez granice administracyjne miast Katowice i Mysłowice. Grunt znajduje się obecnie w zarządzie Spółki CTL Maczki-Bór S.A., należącej od 2001 r. do Grupy CTL Logistics. Dawny podmiot o nazwie Kopalnia Maczki-Bór Sp. z o.o. z Sosnowca, aktualnie Spółka CTL Maczki-Bór, powstał z Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego w Katowicach.
Do majątku Spółki należało m.in. 1000 ha gruntów, w tym tereny zabudowane piaskową linią kolejową o długości ok. 130 km. Tworzyły one sieć linii kolejowych biegnących wzdłuż miast Zabrze poprzez Rudę Śląską, Chorzów, Katowice, Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec oraz Imielin i Lędziny. Infrastruktura kolejowa spełniała istotną dla regionu funkcję komunikacyjną, umożliwiając transport piasku podsadzkowego pomiędzy działające na Śląsku kopalnie węgla kamiennego a kopalnią piasku Maczki-Bór.

Aktualnie CTL Maczki-Bór S.A. stara się sukcesywnie rewitalizować pozostałe w zarządzie odcinki infrastruktury kolejowej, z przeznaczeniem na różne aktywności. Przykładowo na gruntach pokolejowych, zlokalizowanych na dawnej linii Wujek – Maciej w mieście Ruda Śląska powstała nowa droga szybkiego ruchu – Drogowa Trasa Średnicowa (zwana potocznie „średnicówką”). Analogiczne projekty budowy tras rowerowych – choć w mniejszej skali – powstałe z przekształcenia ich pierwotnych kolejowych funkcjonalności, zrealizowano w latach wcześniejszych na terenie Rudy Śląskiej oraz Katowic.