Nowy certyfikat bezpieczeństwa obejmuje obszar Niemiec, a także uwzględnia odcinki graniczne prowadzące do stacji na terenie Polski: Rzepin, Gubin, Tuplice, Węgliniec oraz Szczecin Gumieńce. Uzyskanie tego certyfikatu potwierdza, że CTL Logistics GmbH spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz jest przygotowane do dalszego świadczenia usług transportu towarowego, w tym przewozu towarów niebezpiecznych na terenie Niemiec, do stacji granicznych na których pociągi są formalnie przekazywane CTL Logistics.
Tomasz Paradowski, Członek Zarządu CTL Logistics GmbH:
Proces odnowienia certyfikatu bezpieczeństwa był niezwykle czasochłonny i wymagający ogromnej staranności w ocenie przydatności i aktualizacji procedur SMS zgodnie z wdrożeniem tzw. części technicznej IV – pakietu kolejowego. Wniosek o certyfikat, po konsultacjach i zgodnie z zaleceniami (ERA European Railway Agency oraz EBA Eisenbahn Bundesamt) przygotowaliśmy i złożyliśmy na 6 miesięcy przed upływem ważności aktualnie obowiązującego dokumentu. Przez te kilka miesięcy nasz zespół krok po kroku realizował harmonogram aktualizacji i zmian w procedurach, rozporządzeniach i instrukcjach wewnętrznych będąc przy tym w stałym kontakcie z audytorami EBA dokonującymi szczegółowej oceny wniosku. W zakresie działalności operacyjnej wskazaliśmy transport kolejowy, w tym przewóz towarów niebezpiecznych, czyli niejako odnawialiśmy kompetencje obowiązującego do 10 czerwca 2024 dokumentu, w starym modelu z tzw. EBL (Eisenbahn Betriebleiter).  Jak tłumaczy dalej Paradowski: „nie była to jednak klasyczna receryfikacja, ponieważ Spółka dokonując istotnej aktualizacji przepisów wewnętrznych o rozszerzenie odpowiedzialności operacyjnej o tzw. odcinki do dworców granicznych na terenie PL, dokonała swoistego dostosowania systemu bezpieczeństwa do ciągle rozwijającej się działalności przewozowej. To wszystko wymagało czasu i dużego zaangażowania zespołu, ale zakończyło się pozytywną decyzją urzędu nadzorczego. To niewątpliwie poszerzy nasze kompetencje jako przewoźnika na odcinkach granicznych z Niemiec do Polski, na których to systematycznie operacyjnie się umacniamy.
Krzysztof Pietrzyk, Prezes Zarządu CTL Logistics GmbH:
Otrzymany certyfikat bezpieczeństwa wprowadza nas na kolejny, wyższy poziom kompetencji transgranicznych. Dzięki rozszerzeniu certyfikatu o polskie odcinki graniczne, możemy teraz oferować bardziej elastyczne w planowaniu i bezpieczne usługi transportowe między Niemcami a Polską. Dodając do tego stale rozbudowywaną flotę lokomotyw dwusystemowych dopuszczonych do eksploatacji w Polsce i w Niemczech, oraz maszynistów z uprawnieniami polsko-niemieckimi mamy wszystkie komponenty składające się na wyjątkowo dobrą ofertę rynkową.
I dodaje:
Dla CTL Logistics GmbH certyfikat bezpieczeństwa jest fundamentem prowadzenia działalności w zakresie transportu towarów, w tym przewozu towarów niebezpiecznych. Jego posiadanie jest przede wszystkim wymogiem prawnym, ale także potwierdzeniem, że jesteśmy przewoźnikiem odpowiedzialnym, choćby ze względu na specyfikę przewożonych produktów, w tym paliw i chemii.  Przewóz towarów niebezpiecznych niesie ze sobą wysokie ryzyko dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa zapewnia, że stosujemy odpowiednie środki ostrożności, procedury awaryjne i środki zaradcze, co minimalizuje ryzyko wypadków i incydentów. Prowadzimy także szkolenia dla naszych pracowników, którzy znają i stosują odpowiednie procedury, mamy wdrożone systemy zarządzania ryzykiem, które identyfikują, oceniają i kontrolują ryzyka związane z transportem towarów. To pozwala na szybsze reagowanie na potencjalne zagrożenia i skuteczniejsze zapobieganie wypadkom. Nie bez znaczenia jest nadzór i audyty, które zapewniają ciągłe monitorowanie i doskonalenie praktyk bezpieczeństwa w firmie.