W związku z opublikowaniem na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego informacji o wszczęciu postępowania o cofnięcie Spółce CTL Logistics certyfikatu bezpieczeństwa, którego powodem miałyby być liczne nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli przeprowadzonej w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem w CTL Logistics Sp. z o.o. niniejszym oświadczamy:

Decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o wszczęciu z urzędu postepowania administracyjnego w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa jest dla nas  niezrozumiała i stanowi ogromne zaskoczenie.

W dniu 13 października otrzymaliśmy protokół kontroli, która prowadzona była w Spółce od 9 do 28 września 2021 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jako jednostce kontrolowanej przysługuje nam prawo do wniesienia zastrzeżeń w ciągu 14 dni od daty otrzymania protokołu czyli do 27 października. Niestety, dzień po otrzymaniu wspomnianego protokołu otrzymaliśmy przedmiotową decyzję Prezesa UTK.

Zarząd CTL Logistics wspiera inicjatywy Urzędu Transportu Kolejowego mające na celu poprawę bezpieczeństwa przewozów kolejowych. Jesteśmy jednym z sygnatariuszy programu „Kultury Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” realizując szereg działań ukierunkowanych na zapobieganie wypadkom oraz uwzględniających wpływ czynnika ludzkiego. Jednak kształtowanie pożądanej kultury bezpieczeństwa jest procesem ciągłym a dla uzyskania trwałej zmiany zachowań konieczny jest czas. Dotychczasowe kontrole UTK, wskaźniki wypadkowości w tym zero wypadków w 2020 roku świadczą o tym jaką pracę już wykonaliśmy.

Wierzymy, że tak zdecydowane kroki Prezesa UTK nie przekreślają możliwości współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z ostatnią kontrolą i wypracowaniem wspólnie rozwiązań, które w przyszłości wyeliminują jakiekolwiek sytuacje zagrażające bezpieczeństwu na kolei. Wnikliwie analizujemy wszystkie zastrzeżenia wskazane w protokole kontroli i deklarujemy dołożenie wszelkich starań aby je wyeliminować.

Pragniemy zapewnić naszych Klientów, że świadczone przez Spółkę usługi przebiegają zgodnie z planem i niezależnie od przedmiotowej decyzji Prezesa UTK Spółka niezmiennie realizuje przewozy kolejowe wywiązując się ze swoich zobowiązań kontraktowych.

Zarząd CTL Logistics