Pan Artur Borowicz przez ostatni rok był odpowiedzialny za przygotowanie i realizację projektu reorganizacji Spółki w obszarze kolejowym. Jego bogate doświadczenie zawodowe przyczyniło się do osiągnięcia stabilizacji we wspominanym obszarze działalności podstawowej i dało impuls do rozwoju w przyszłości. Pan Artur Borowicz będzie realizował projekty poza strukturami CTL Logistics.
Powołany na stanowisko Członka Zarządu oraz Dyrektora ds. Operacji i Eksploatacji Andrzej Pawłowski jest związany z Grupą CTL Logistics od roku a z branżą kolejową od ponad 30 lat. Będzie odpowiedzialny za funkcjonowanie pionu operacji w pełnym zakresie jego działalności.
Andrzej Pawłowski jest absolwentem Technikum Kolejowego w Bydgoszczy w specjalności „Ruch i przewozy kolejowe”. Dodatkowo ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył również studia podyplomowe z Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Uzyskał również tytuł MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim.
Andrzej Pawłowski od początku swojej kariery zawodowej związany jest z koleją. W 1985 roku podjął pracę w PKP rozpoczynając od stanowiska Nastawniczego. Następnie pełnił obowiązki Dyżurnego Ruchu, Dyspozytora i Zastępcy Naczelnika Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku. W latach 2006-2009 był Zastępcą Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych a w latach 2009-2011 Dyrektorem Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym. Nadzorował pracę eksploatacyjną kolei, tworzenie rozkładów jazdy oraz zarządzał zespołem ponad 800 pracowników. W latach 2011-2016 pełnił rolę Członka Zarządu i Dyrektora ds. Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora ds. Eksploatacji w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. Od listopada 2017 roku wspiera Zarząd Grupy CTL Logistics swoim doświadczeniem i kompetencjami w rozwoju organizacji, a także jest Prezesem w CTL Północ.

Od dnia 19 listopada 2018 roku, Zarząd CTL Logistics pracuje w następującym składzie:
Grzegorz Bogacki - CEO, Dyrektor Zarządzający
Grzegorz Kuś - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju
Andrzej Pawłowski - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacji i Eksploatacji
Marek Tymkiewicz – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy