01

Grupa CTL Logistics

Strefa logistyki: transport kolejowy, intermodalny, obsługa spedycyjna i celna, obsługa bocznic kolejowych, przeładunki w portach, na terminalach lądowych, na wschodniej granicy Polski.

Strefa rekultywacyjno-usługowa: budowa i serwis infrastruktury kolejowej, dzierżawa i serwis taboru, zagospodarowanie odpadów przemysłowych, rekultywacja terenów, nieruchomości.

02

Segment Hutniczo-Stalowy

W CTL Logistics oferujemy naszym Klientom szeroki zakres świadczonych usług wraz z najwyższym standardem obsługi. Kompleksowość naszych usług zbudowaliśmy na dogłębnej znajomości potrzeb Firm z segmentów: hutniczego, stalowego oraz rynku przerobu złomu.

03

Segment Intermodalny

CTL Logistics rozwija swoje przewozy intermodalne od ponad 10 lat. W pierwszym etapie były to kierunki międzynarodowe, crossborderowe w relacji: Hamburg i Bremerhaven do Polski. Od 2011 roku CTL realizuje przewozy krajowe z portów trójmiasta do terminali kontenerowych.   Obecnie przewozy intermodalne w Grupie CTL realizowane są dla Klientów w relacjach krajowych zarówno terminalowych jak i bocznicowych w Polsce i Niemczech, przewozy crossborderowe ze wschodu na zachód Europy oraz z Polski do Niemiec.

04

Segment Paliw Płynnych i Chemii

W CTL Logistics oferujemy naszym Klientom szeroki zakres świadczonych usług wraz z najwyższym standardem obsługi. Kompleksowość naszych usług zbudowaliśmy na dogłębnej znajomości potrzeb Firm z segmentów paliw płynnych i chemii.   Naszą przewagą jest umiejętność dostarczania efektywnych i przemyślanych rozwiązań, które wdrażamy do realizacji wspólnie z naszymi Klientami oraz monitorujemy ich przebieg podczas całego procesu logistycznego.

05

CTL Logistics GmbH

CTL Logistics GmbH to jedna z największych firm logistycznych na rynku niemieckim wchodząca w skład międzynarodowego holdingu CTL Logistics.

CTL GmbH jest aktywna na obszarze dynamicznie rozwijających się rynków w Europie Centralnej i Wschodniej. Podstawę działalności Spółki stanowią kompleksowe usługi logistyczne, w tym również usługi transgraniczne.

06

CTL Północ

Jest kluczową, logistyczną Spółką Grupy CTL koncentrującą swoją działalność usługową na północy Polski w portach morskich Gdyni i Gdańska oraz na terenie południowo – wschodniej Polski świadcząc kompleksowe usługi obsługi bocznic i terminali.

07

Segment Towarów Masowych

CTL Logistics jest operatorem logistycznym dedykowanym zarówno do obsługi logistycznej dużych Klientów przemysłowych (kopalnie, elektrownie, elektrociepłownie, koksownie, huty itd.) jak również dla mniejszych odbiorców usług oczekujących realizacji zarówno prostych usług spedycyjnych a skończywszy na dostawach „door to door”.

01
02
03
04
05
06
07

Aktualności

Bezpieczeństwo to nie cyfry. To ludzie i konkretne działania

Podsumowanie pierwszego półrocza 2020 roku w obszarze bezpieczeństwa można byłoby sprowadzić do info: 2 wypadki i 14 incydentów w 2020 vs 5 wypadków i 16 incydentów w analogicznym okresie 2019 ale nie o to tu chodzi. Jednak bezpieczeństwo to nie cyfry, to ludzie.

03.08.2020

Finał testów etapów 1-5 RAILSoft

RAILSoft to system informatyczny przeznaczonym dla przewoźników kolejowych towarów i osób. Zarządza procesami logistyki kolejowej, handlowymi, planowania, rozliczania przewozów oraz zarządzania dokumentacją kolejową. CTL Logistics jest już na ostatniej prostej do jego uruchomienia.

20.07.2020

Majowe dane UTK na „piątkę” dla CTL Logistics!

Urząd Transportu Kolejowego opublikował comiesięczne dane eksploatacyjne za miesiąc maj 2020.  CTL Logistics po kwietniowym spadku, znów „wskakuje” do pierwszej piątki największych kolejowych przewoźników towarowych zarówno pod względem masy towarów jak i pracy przewozowej.

02.07.2020

Nasza oferta

Grupa CTL Logistics

Strefa logistyka

CTL Północ Sp. z o.o.

Jest kluczową, logistyczną Spółką Grupy CTL koncentrującą swoją ...

CTL Logistics GmbH

CTL Logistics GmbH to jedna z największych firm logistycznych na rynku ...

CTL Logistics s.r.o.

CTL Logistics s.r.o. to międzynarodowy spedytor kolejowy. Pośredniczymy ...

BielPolLogistics

Działalność Spółki koncentruje się wokół obsługi terminala masowego na ...

Strefa rekultywacja

CTL Maczki-Bór S.A.

Jest członkiem Grupy CTL Logistics, posiada wieloletnie doświadczenie ...

MB EKO S.A.

Firma MB EKO S.A. jest członkiem Grupy CTL Logistics, posiada ...

CTL Service Sp. z o.o.

CTL Service Sp. z o.o. to doświadczony partner w zakresie bieżącej ...

CTL Haldex S.A.

Działalność CTL Haldex S.A. koncentruje się na pozyskiwaniu i ...

Statystyki

Dane UTK za okres styczeń – czerwiec 2020

Przewieziona masa towarów Grupy CTL
0
[th ton]
Wykonana praca przewozowa Grupy CTL
0
[mln ntkm]
#
0
Na liście przewoźników towarowych prywatnych (bez gestora ładunku)
#
0
Na liście przewoźników towarowych

Zaufali nam