Andrzej Pawłowski, Członek Zarządu CTL Logistics, Dyrektor ds. Operacji i Eksploatacji: „RAILSoft to najważniejszy projekt roku 2020 dla Spółki CTL Logistics, ale przede wszystkim dla naszych Klientów. Jego główne moduły wdrażamy i testujemy w najtrudniejszym z możliwych terminów – podczas lockdownu, pandemii koronawirusa, pracy zdalnej. To ogromne wyzwanie organizacyjne, informatyczne, ogromna praca kilkudziesięciu osób, dlatego z tym większą satysfakcją ogłaszamy finał testów kolejnego już 5 etapu w obszarze najtrudniejszych procesów operacyjnych Planowania i Realizacji Przewozów oraz kompleksowych testów wszystkich 5 etapów.

Wykonawcą wdrożenia jest firma Petrosoft, jednoczesny dostawca oprogramowania RAILSoft Business Solutions oraz mRails.

Moduły które zostały już uruchomione produkcyjnie objęły procesy związane z utrzymaniem Wagonów i Pojazdów Trakcyjnych, zarzadzanie Drużynami Trakcyjnymi, CRM, Kalkulacje, a dodatkowo w ramach etapu 5 wdrożenie integracje z systemami SKRJ i SEPE, z Mapą Kolejową Polski, z systemem Impuls (Fin i HR), Ascent (Rejestr Umów) oraz Przewozy pracowników Taxi (e-Travel).

Proces wdrożenia każdego z 61 zintegrowanych modułów systemu RAILSoft w każdym z obszarów poprzedzony był koncepcją założeń analitycznych, ukierunkowaną obok potrzeb operacyjnych użytkowników systemu także na potrzeby Klienta.

Obszar operacyjny Wagony [etap1] umożliwia kompleksowe zarządzanie utrzymaniem wagonów towarowych. Obszar ten obejmuje również funkcjonalności związane z rejestracją umów, aneksów i protokołów wymiany wagonów dla umów najmu, wynajmu, ECM, warsztatów i ubezpieczycieli. Inne atuty to możliwość rejestracji przebiegów i usterek wagonów (zgłoszeń wyłączenia z eksploatacji) przez najmującego, za pośrednictwem strony internetowej.

Obszar Pojazdów Trakcyjnych [etap2] tak jak w obszarze wagonowym system umożliwia kompleksowe zarządzanie utrzymaniem lokomotyw. Atutem jest też możliwość generowania harmonogramu czasowego, ilościowego i kosztowego planowanych przeglądów i napraw, jak również rejestrację zgłoszenia wyłączenia wyposażenia z eksploatacji wraz z kosztami utrzymaniowymi wyposażenia i nadzór nad statusem zarejestrowanych zgłoszeń.

Obszar Drużyn Trakcyjnych [etap3] umożliwia zarządzanie informacjami o szkoleniach, egzaminach oraz uprawnieniach pracowników realizujących procesy przewozów i/lub utrzymania Maszynistów i Rewidentów. Dodatkowo wdrożono szereg funkcjonalności dla Maszynistów i Rewidentów dostępnych na urządzeniach mobilnych, które pozwalają na bieżąco monitorować procesy na torach, zgłaszania awarii, rejestrowanie statusu przewozów – jazda, postój, załadunek, rozładunek, oczekiwanie, definiowanie trybu pracy Maszynistów, Rewidentów, Karty Pracy Maszynistów, Ustawiaczy, Manewrowych i Rewidentów, tworzenie Elektronicznej Karty Próby Hamulca R7 – przygotowanie z gruntu, rozkłady jazdy dla maszynisty.

Obszar CRM i Kalkulacji [etap4] to najprościej zarządzanie relacjami z aktualnymi i potencjalnymi Klientami w CTL Logistics. Panel Klienta - tworzenie i obsługa zapytania ofertowego z wykorzystaniem strony www (wersja WEB) oraz akceptacja ofert, zarządzanie ofertami i zamówieniami, zapewnienie sprawnej komunikacji z Klientem poprzez Panel Klienta, zlecanie przewozów i innych usług, rejestracja listów przewozowych i szereg innych funkcjonalności powiązanych z procesem Planowania I Realizacji Przewozów.

Największy obszar wdrożenia Planowanie i Realizacja Przewozów [etap5] to przede wszystkim moduły: Planowanie - Panel Planisty, Wykonanie - Panel Dyspozytora Obiegowanie Pojazdów Trakcyjnych oraz Realizacja Przejazdów. To także Dokumenty Kolejowe oraz Sztuczna Inteligencja pozwalająca na określenie niezbędnych zasobów do realizacji przewozów, Mapa Kolejowa Polski oraz inne rozwiązania pozwalające na bieżący nadzór nad ruchem pociągów.

Andrzej Pawłowski: „ Przed uruchomieniem produkcyjnym piątego etapu zdecydowaliśmy, że testy obejmą nie tylko Planowanie i Realizację Przewozów, ale także testy międzymodułowe wszystkich pozostałych czyli łącznie 61 modułów funkcjonalnych, które przeprowadziliśmy na 3 poziomach: funkcjonalnym i integracyjnym, akceptacyjnym i technicznym. Ponad 70 osób testujących, 33 scenariusze testowe, w tym 220 kroków, 2 800 stron dokumentacji analitycznej oraz instrukcji, 370 użytkowników, w tym prawie 200 Maszynistów i 40 Rewidentów”.

Do zrealizowania pozostały 2 etapy, w tym Warsztaty, czyli kompleksowa obsługa napraw ze stroną WEB do rozliczania napraw z warsztatami. Raportowanie Operacyjne i Finansowe oraz implementacja systemu w pozostałych spółkach Grupy CTL.

Termin zakończenia wdrożenia systemu RAILSoft to 30 października 2020r. Od 1 listopada do 31 grudnia będą pracowały dwa duże systemy RAILSOFT i Logistyka oraz kilkadziesiąt innych wykorzystywanych narzędzi. Pełny start produkcyjny systemu RAILSOFT i wyłączenie wszystkich starych systemów i innych narzędzi nastąpi 1 stycznia 2021 roku.

Zaangażowanie zespołu CTL Logistics: Andrzej Pawłowski – nadzoruje wdrożenie, Grażyna Krusiewicz – organizacja wdrożenia, Kierownik Projektu, Krzysztof Bałc – koordynacja merytoryczna oraz jakość danych.

Szczególny wkład merytoryczny w poszczególnych modułach: Dawid Nowakowski w obszarze Planowania Przewozów; Adrian Kozak, Mateusz Grzywnowicz, Krzysztof Baros, Mariusz Szkodny w obszarze Realizacji Przewozów (Dyspozytura); Witold Hickiewicz, Marcin Guzenda w obszarze Handlowym CRM; Leszek Pierwocha, Ewa Wysocka, Arkadiusz Kuzia w obszarze CRM – Kalkulacje; Bartosz Widera, Sylwia Biskup, Mirosław Dura, Michał Jarosz, Leszek Nowak w obszarze Drużyn Trakcyjnych; Agnieszka Gregorczyk w obszarze HR; Artur Paciorek, Michał Gaweł, Marcin Pławiak, Robert Kęsicki w obszarze Utrzymania Wagonów i Pojazdów Trakcyjnych oraz Rewidentów; Aleksandra Kamieniarz w obszarze Kontrolingu Finansowego oraz Andrzej Fil, Jarosław Rembarz i Robert Orman z obszaru IT.