Wysokiej klasy zestawy nagłaśniające myBoard SILVER trafiły do Szkoły Podstawowej nr 36 w Sosnowcu. To idealnie kompatybilne z tablicami interaktywnymi głośniki które w bardzo prosty sposób można połączyć z komputerem i uzyskać maksymalną funkcjonalność tablic interaktywnych jako narzędzia wpierającego edukację i rozwój uczniów. 12 zestawów nagłaśniających o łącznej wartości ponad 5 tys. złotych zakupiła i przekazała działająca po sąsiedzku Spółka CTL Maczki-Bór.

 

Sławomir Rzepecki, Prezes Zarządu CTL Maczki-Bór:

Wsparcie dla działań proedukacyjnych to ważny element realizowanej przez CTL Maczki-Bór jak i całą Grupę CTL idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Spółka, obok swojej podstawowej działalności angażuje się w akcje prospołeczne, wspierając społeczność lokalną. Przez wiele lat jako CTL Maczki-Bór  inwestowaliśmy w sport, w sosnowiecką żeńską drużynę koszykówki. Od minionego sezonu zespół występuje pod nazwą CTL Zagłębie Sosnowiec. Warto wspomnieć, że trzon tej drużyny stanowią wychowanki lokalnego klubu sportowego, zatem element rozwoju dzieci i młodzieży przewija się także w tej sportowej strefie naszego zaangażowania. Jako Grupa wspieramy także Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu i Sosnowiecką Spółdzielnię Socjalną przekazując m.in. darowizny na zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Liczymy, że przekazane zestawy nagłaśniające wpłyną na jakość zajęć. Wierzymy, że dzieci nie mogą się już doczekać powrotu do stacjonarnych zajęć, a kolejne urządzenia zwiększające ich atrakcyjność będą tylko kolejnym pozytywnym elementem tego powrotu. Ten świąteczno-noworoczny prezent dla Szkoły Podstawowej nr 36 jest pierwszym ale wierzymy, nie ostatnim wspólnym działaniem.

Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 36 w Sosnowcu wpisuje się w misję CTL Maczki Bór jako firmy odpowiedzialnej, działającej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, uwzględniającej równowagę między czynnikami biznesowymi oraz potrzebami otoczenia społecznego.

 

O CTL Maczki-Bór S.A.: Należy do Grupy CTL.  Jest właścicielem gruntu po byłej kopalni Maczki-Bór, prowadzi działalność rekultywacyjną, sukcesywnie przywracając funkcjonalność gruntów pokopalnianych do użytku. Działalność firmy CTL Maczki – Bór S.A. niezwykle silnie związana jest z obszarem ochrony środowiska. Prowadzi działalność eksploatacyjną i rekultywacyjną w ścisłej współpracy z branżą górnictwa węgla kamiennego, energetyki zawodowej i budownictwa.
Tutejsza kopalnia Maczki-Bór stanowi ważne dla regionu, kompleksowe zaplecze dla polskiego górnictwa i energetyki zawodowej w zakresie zagospodarowania skały płonnej, pochodzącej z górnictwa i przeróbki węgla kamiennego oraz ubocznych produktów z procesu spalania. Rekultywowane grunty stanowią jeden z elementów rozwoju regionu poprzez tworzenie nowych Firm, zakładów, miejsc pracy. Dotychczas Firma CTL Maczki-Bór  stworzyła ok. 150 ha terenów po rekultywacji, zagospodarowanych na cele inwestycyjne.