Według danych UTK, CTL Logistics ma w okresie I-V.2020 3,78% udziału w rynku według masy towarów (w analogicznym okresie ub.r. 3,43%) natomiast według pracy przewozowej 4,51% udziału w rynku.
Od początku roku dynamika udziałów Grupy CTL w rynku utrzymuje się na zbliżonym poziomie, osiągając w kolejnych okresach odpowiednio: styczeń 2020 r. 3,85%, luty br. 3,84%, marzec 3,84%, kwiecień 3,60%, natomiast maj 3,73%.

Grzegorz Bogacki, Prezes Zarządu CTL Logistics: „W ostatnich latach nasza pozycja nr 5 była stała, niezmienna i „nienaruszalna”. Oczywiście była wynikiem długofalowych działań nad poprawą efektywności, organizacji pracy, wdrażanych projektów rozwojowych. W kwietniu nasze znaki rozpoznawcze czyli jakość usług, elastyczność nie wystarczyły na pandemię coronawirusa. Teraz CTL wraca na właściwe tory, wraca gospodarka i choć tak jak jedna jaskółka wiosny nie czyni tak jeden lepszy miesiąc nie jest hossą to liczymy na utrzymanie stałego trendu wzrostowego. Mobilizujemy nasze działania, by jakość świadczonych usług poddawana próbie epidemiologicznej, utrzymywała się wciąż na najwyższym poziomie. Gwarancją jest prawie 30-letnie doświadczenie Grupy CTL Logistics w branży i wysokie kompetencje naszej kadry”.