Urząd Transportu Kolejowego opublikował wyniki przewozów kolejowych w lutym 2020 r. Udział CTL Logistics wg masy towarów oraz wg pracy przewozowej w rynku zwiększył się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Trend jest zadowalający, pytanie co dalej…

– „Systematycznie poprawiamy swoje wyniki, utrzymując stabilną pozycję wśród największych przewoźników towarowych w Polsce. Pomimo trudnej sytuacji w gospodarce, wywołanej epidemią COVID-19 staramy się wykonywać naszą pracę jak najlepiej co też ma swoje odzwierciedlenie w publikowanych wynikach. To marzec i kolejne miesiące dadzą odpowiedź na pytanie czy nasze zaangażowanie, jakość i niezawodność usług pozwolą nam na satysfakcjonujące wyniki. Dzięki transportom kolejowym możliwe jest utrzymanie ciągłości łańcucha dostaw, co ważne bezpiecznych a to w obecnej sytuacji jest priorytetowe. Dynamika zmian z gospodarce jest ogromna a sytuacja trudna do przewidzenia. Na teraz mogę podziękować Klientom za zaufanie a pracownikom za wynik.” – mówi Grzegorz Bogacki, Prezes Zarządu CTL Logistics.

Według dzisiejszych danych UTK CTL Logistics ma 3,8% udział w rynku według masy towarów (w analogicznym okresie ub.r. 3,64%). Według pracy przewozowej piąta lokata z 4,36% udziałem w rynku (wzrost o 0,12%).